Jak wskazują wyniki przeprowadzonego badania aż 30% mieszkańców dużych miast i metropolii uważa, że obecnie dostępna oferta na rynku skierowana dla mężczyzn jest zbyt uboga. Co jest bardzo zastanawiające – okazuje się, że ponad 50% kobiet jest odmiennego zdania.

Dotychczas przeprowadzone badania wskazywały, że statystyczny Polak nie ma problemu z odróżnieniem Spa z „tradycyjnym salonem kosmetycznym” dzięki czemu posiada świadomość potencjału i benefitów płynących z korzystania z usług ośrodków Spa. Grupa wiekowa, w której kręgu Spa cieszy się największym zainteresowaniem to osoby w wieku 35-44 lata i w zdecydowanej większości są to mieszkańcy dużych miast i metropolii, którzy po tygodniu ciężkiej pracy chcą oderwać się od codziennych obowiązków i rutyny szukając spokoju i wyciszenia we wspomagających regenerację ośrodkach Spa.

Panowie szukają oferty dla siebie
Najnowsze badanie zrealizowane na zlecenie Klekotki Sento Spa jednoznacznie potwierdza, że Panowie wykazują duże zainteresowanie ofertami obiektów SPA w Polsce. Jednak według nich w ośrodkach znajdujących się na terenie naszego kraju brakuje ofert skierowanych bezpośrednio do mężczyzn. Wyniki ostatniego badania wykazują, że aż a 30% mieszkańców dużych miast (250-500 tys.) i metropolii (powyżej 500 tys. mieszkańców) uważa ofertę dla mężczyzn za zbyt ubogą.


- Tak duży wskaźnik zainteresowania ofertą Spa dla mężczyzn jednoznacznie wskazuje na to, że przyszedł czas na formułowanie oferty dedykowanej dla tej właśnie płci. Świadczy to również o tym, że z roku na rok mamy do czynienia z coraz większą świadomością mężczyzn jeśli chodzi o zadbany wygląd i konieczność pogłębionego relaksu – podkreśla Zbigniew Tyszko, właściciel Klekotki Sento Spa. – Osobiście jestem z tego zjawiska bardzo zadowolony, przede wszystkim dlatego że również z myślą o mężczyznach podjąłem decyzję o otwarciu w zeszłym roku naszego nowego obiektu.

Mężczyzna w Spa  – ponad 50% kobiet uważa, że to nie domena mężczyzn
Bardzo ciekawe i zastanawiające odpowiedzi padały z ust kobiet. Według nich Spa kojarzy się z miejscem tylko dla kobiet, a korzystanie z tego typu zabiegów przez płeć przeciwną jest niemęskie (42% odpowiadających). Dodatkowo 10% kobiet uważa, że mężczyźni nie potrzebują korzystać ze Spa.

Trzecia edycja badania „Polacy a ośrodki Spa” stanowi część cyklu tego typu projektów, które Klekotki Sento Spa realizuje nieprzerwanie od początku 2013 roku.

NOTA METODOLOGICZNA
1.    Czas realizacji badania: 24 maja 2013r.
2.    Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie
3.    Wielkość próby: n= 1098; błąd oszacowania = 3 proc.; poziom ufności 0,95
4.    Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).
5.    Próba: Losowo-kwotowa, stanowiąca liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu pełnoletnich mieszkańców Polski z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS).