Gdzie znajduje się Aoshima?

Aoshima położona jest w prefekturze Ehime, na północny zachód od wybrzeża Sikoku, czyli jednej z czterech głównych wysp Japonii. Ma zaledwie 1,5 km długości i niecałe 0,5 km² powierzchni. Mieszkańcami tego niewielkiego terenu są wyłącznie emeryci. Dzielą oni wyspę z setkami kotów biegających wolno po wszystkich zakątkach wyspy. Ulubionym miejscem zwierzaków jest jednak port, w którym przede wszystkim toczy się życie. Do wybrzeża dwa razy dziennie przybija prom dostarczający zaopatrzenie i przywożący turystów.

 

Aoshima: historia

Wyspa Kotów jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku liczyła 900 mieszkańców. Trudnili się oni głównie rybołówstwem. Niektórzy pracowali na Sikoku. Poławianiem na morzu zaczęły się jednak zajmować wielkie koncerny, przez co rybacy z Aoshimy stracili źródło utrzymania. W konsekwencji wiele rodzin było zmuszonych wyjechać do miast w poszukiwaniu zarobku. Na wyspie pozostało zaledwie kilkadziesiąt osób, przede wszystkim w podeszłym wieku. Z roku na rok jest ich jednak coraz mniej.

Obecnie średnia wieku wyspiarzy to ponad 75 lat. Jak donosiła japońska prasa, w 2013 roku Aoshima miała 50 mieszkańców. Pięć lat później było ich już tylko 13. Według informacji podawanych przez dziennik Asahi Shimbun, w 2019 roku na wyspie pozostało zaledwie 6 osób. Mieszkają one z około dwiema setkami kotów. Większość zwierząt przez lata niekontrolowanie się rozmnażała. Zaledwie część była poddawana kastracji. W 2018 roku władze postanowiły położyć temu kres. Niemal wszystkie czworonogi zostały odłowione i wysterylizowane. Operacji uniknęło 10 kotów, które ukrył u siebie mieszkaniec wyspy sprzeciwiający się programowi kastracji.

Jak doszło do "przejęcia" Aoshimy przez koty? Zwierzaki zostały na nią sprowadzone, żeby polować na myszy niszczące rybackie łodzie. Po zwalczeniu plagi gryzoni pozostały na wyspie i ciągle się rozmnażały. Na tamtych terenach nie ma żadnych drapieżników ani innych niebezpieczeństw, które mogłyby im zagrozić, przez co ich liczebność stale wzrastała. Gdy na wyspie mieszkało więcej osób, przewaga kotów nie była aż tak widoczna. Obecnie na jednego wyspiarza przypada 35 zwierząt.