Jak zwykle zaskoczyliście nas swoją kreatywnością! Dziękujemy za wszystkie nasłane prace. Spośród nich wybraliśmy najlepsze. Nagrody otrzymują:

  • Kamil Raczyński - Voucher Rainbow, kubek Travelera, zaproszenie na galę Travelery 2016, książka National Geographic
  • Ela Bieniecka - Bilety Wizz, kubek Travelera, zaproszenie na galę Travelery 2016, książka National Geographic
  • Ania Kubas - Voucher Austria, kubek Travelera, zaproszenie na galę Travelery 2016, książka National Geographic
  • Patrycja Krawczyk - spodnie szytę na miarę Funaticos, kubek Travelera, zaproszenie na galę Travelery 2016, książka National Geographic
  • Łukasz Filipiak - Filmy Against Gravity, kubek Travelera, zaproszenie na galę Travelery 2016, książka National Geographic
  • Maciej Sznerch - półroczna prenumerata Travelera, książka z autografem Martyny Wojciechowskiej
  • Tomasz Kopiec - półroczna prenumerata Travelera, książka z autografem Martyny Wojciechowskiej
  • Sławomir Bednarski - półroczna prenumerata Travelera, książka z autografem Martyny Wojciechowskiej
  • Anna Jarmolowska - półroczna prenumerata Travelera, książka z autografem Martyny Wojciechowskiej
  • Marek Reimann - półroczna prenumerata Travelera, książka z autografem Martyny Wojciechowskiej

Gratulujemy!

Wszystkich nagrodzonych prosimy o kontakt na: ng_online@burdamedia.pl
Odbiór nagród możliwy w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.