O tym, jak dzielimy epoki historyczne, możesz przeczytać w tym artykule. O XIX wieku mówi się, że była to epoka innowacji i rewolucji. To w tym stuleciu można szukać korzeni nowoczesnego świata. W XIX wieku upowszechniło się prawo patentowe, co z kolei przyspieszyło opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych.

Wynalazcom sprzyjała rewolucja przemysłowa, która zaczęła się jeszcze w XVIII wieku w Anglii i Szkocji. Dostęp do zasobów z kolonii, lepszy transport, urbanizacja, a w końcu wzrost populacji, pchnęły ludzkość ku postępowi. Działo się to w pewien sposób na zasadzie domina. Jedno odkrycie powodowało kolejne. Bez odkrycia zjawiska prądu elektrycznego nie byłoby żarówki. Bez ulepszenia kolei nie byłoby pierwszych samochodów. Wynalazki XIX wieku ukształtowały nasz świat

Największe wynalazki XIX wieku

Oto 10 największych wynalazków XIX wieku, które zrewolucjonizowały świat i ludzką cywilizację:

  1. telefon,
  2. żarówka,
  3. silnik parowy,
  4. telegraf,
  5. fotografia,
  6. maszyna do szycia,
  7. rower,
  8. lodówka,
  9. dynamit,
  10. maszyna do pisania.

Telefon (1876 r.)

Wynalezienie telefonu przez szkockiego naukowca Alexandra Grahama Bella zrewolucjonizowało komunikację, umożliwiając ludziom rozmawianie ze sobą na duże odległości za pomocą sygnałów elektrycznych. W 1876 roku szkocki naukowiec, a z zawodu logopeda i nauczyciel muzyki, z powodzeniem przesłał przewodowo pierwsze zrozumiałe słowa na odległość. Użył to tego skonstruowanego przez siebie urządzenia, które nazwał „elektryczną maszyną do mówienia". Dopiero później aparat zyskał miano telefonu. Wynalazek Bella położył podwaliny pod nowoczesną telekomunikację.

telefon BellaTelefon został wynaleziony przez szkockiego badacza Alexandra Grahama Bella. Fot. The Print Collector/Print Collector/Getty Images

Żarówka (1879 r.)

Potrzeba opracowania patentu na praktyczne i tanie oświetlenie doprowadziła Thomasa Edisona w 1879 roku do wynalezienia żarówki. Amerykański przedsiębiorca Thomas Alva Edison i jego zespół długo eksperymentowali z różnymi materiałami i konstrukcjami żarnika wewnątrz żarówki. Szukali rozwiązania, które sprawiłoby, że żarówka wytrzyma wysoką temperaturę i będzie jasno świecić bez szybkiego wypalania się. Wynalezienie żarówki zrewolucjonizowało oświetlenie wnętrz, czyniąc je bezpieczniejszymi, przez co znacznie poprawiły jakość życia ludzi.

Silnik parowy (XVIII–XIX wiek)

Silnik parowy został wynaleziony i opracowany pod koniec XVII i XVIII wieku przez inżynierów takich jak Thomas Newcomen i James Watt. Jednak to dopiero w XIX wieku doszło do znaczącego ulepszenia jego konstrukcji. Silnik został wówczas wzbogacony o oddzielny skraplacz i możliwość ruchu obrotowego, co znacznie zwiększyło wydajność maszyny. Upowszechnienie się silnika parowego jeszcze bardziej przyspieszyło rozwój transportu, napędzając tym samym rewolucję przemysłową.

Telegraf (1837 r.)

Telegraf został wynaleziony na początku XIX wieku. Najdoskonalsze projekty opracowywali Amerykanie Samuel Morse' i Alfred Vail. W 1837 roku Samuel Morse opracował praktyczny system telegrafu elektromagnetycznego. Wprowadził też kod Morse'a, czyli serię kropek i kresek, do kodowania wiadomości do przesyłania na duże odległości za pomocą sygnałów elektrycznych. Telegraf zrewolucjonizował komunikację, umożliwiając niemal natychmiastową transmisję wiadomości na duże odległości. To z kolei oznaczało znaczący postęp w wielu dziedzinach życia.

Fotografia (1826 r.)

Wynalazek fotografii można przypisać kilku pionierom. Jedną z najwcześniejszych udanych prób zapisywania obrazu podjął francuski fizyk Joseph Nicéphore Niépce na początku XIX wieku. W 1826 roku Niépce wykonał pierwszą na świecie trwałą fotografię za pomocą procesu zwanego heliografią. Jednak to Louis Daguerre udoskonalił później technikę fotograficzną, wprowadzając dagerotyp w 1839 roku. Było to znaczącym przełomem w fotografii, czyniąc ją bardziej praktyczną i powszechnie dostępną. 

pierwsza fotografiaWidok z okna z Le Gras " to pierwsza w historii fotografia. Powstała w 1826 roku. Fot. Joseph Nicéphore Niépce

Maszyna do szycia (1830–1840 r.)

Wynalazek maszyny do szycia przypisuje się kilku osobom. Jedną z nich był amerykański konstruktor Elias Howe. W 1846 roku ten pochodzący z Massachusetts wynalazca opatentował funkcjonalną maszynę do szycia, która używała igły z oczkiem na ostrym końcu i czółenka pod tkaniną, aby wykonać stębnówkę. Ta innowacja znacznie poprawiła wydajność szycia i zrewolucjonizowała przemysł odzieżowy, prowadząc do masowej produkcji i czyniąc odzież bardziej dostępną dla ludzi.

Rower (1817 r.)

Rower – w postaci, jaką znamy dzisiaj – ewoluował dzięki różnym wcześniejszym projektom i wynalazcom. Jednak to dopiero „maszyna do biegania" skonstruowana w 1817 roku przez Karla Draisa rozpoczęła epokę cyklistów. Wynalazek Draisa, zwany również welocypedem, tworzyła drewniana rama z dwoma kołami, które można było napędzać, odpychając stopy od ziemi. Taki pra-rower znacznie przyczynił się do rozwoju transportu osobowego w XIX wieku i pozwolił wielu osobom znaleźć pracę w większej odległości od miejsca zamieszania

Lodówka (koniec XIX wieku)

Technologia chłodnicza była rozwijana przez kilka dziesięcioleci przy udziale różnych wynalazców. Jeden ze znaczących kamieni milowych postawił na tym polu Jacob Perkins. W 1834 roku ten amerykański inżynier uzyskał pierwszy patent na system chłodniczy ze sprężaniem pary. Jednak praktyczny i komercyjny sukces chłodnictwa przyszedł wraz z pracami Carla von Linde pod koniec XIX wieku. Badacz udoskonalił wówczas proces chłodzenia i wprowadził pierwszą instalację skraplania powietrza.

Dynamit (1867 r.)

Dynamit został wynaleziony w 1867 roku przez Alfreda Nobla, szwedzkiego chemika i inżyniera. Poszukując bezpieczniejszej alternatywy dla wysoce niestabilnej wybuchowej nitrogliceryny, Nobel odkrył metodę mieszania nitrogliceryny z materiałem pochłaniającym, takim jak ziemia okrzemkowa. Bezpieczniejszy, bo bardziej stabilny materiał wybuchowy, zrewolucjonizował przemysł budowlany i wydobywczy. Wkrótce potem dynamit zyskał również zastosowanie militarne. 

Maszyna do pisania (1868 r.)

Maszyna do pisania została wynaleziona przez Christophera Lathama Sholesa, Samuela Soule'a i Carlosa Gliddena na początku lat 60. XIX wieku. W 1868 roku badacze zaprojektowali i opatentowali pierwszą tego typu maszynę, która odniosła sukces komercyjny. Urządzenie już wtedy miało układem klawiatury QWERTY. Wynalazek zrewolucjonizował pisanie i komunikację, zapewniając mechaniczne środki do szybkiego i wydajnego tworzenia drukowanego tekstu, kładąc podwaliny pod nowoczesne dziennikarstwo. 

Źródło: Encyclopedia Britannica.