Archeolodzy z UMK prowadzili badania archeologiczne na terenie XIII-wiecznego kompleksu św. Ducha przy Bramie Klasztornej w Toruniu. Naukowcy natrafili tu na cmentarz, bardzo duży gotycki mur, a także wiele drewnianych elementów konstrukcyjnych. Analiza wykazała, że niektóre z nich pochodzą z czasów założenia miasta w pierwszej połowie XIII wieku, a niektóre z nich mogły znajdować się tu jeszcze przed przybyciem Krzyżaków

Historia Torunia znacznie dłuższa?

To bowiem rycerze z niemieckiego zakonu, który toczył wojnę z Polską, założyli Toruń. Stworzyli tu osadę obronną, która miała ułatwiać podbój plemion pruskich. Pierwszą wzmiankę historyczną o mieście zawiera dokument lokacyjny z 28 grudnia 1233 roku, wystawiony przez Hermana von Salza, mistrza krzyżackiego. W tym samym roku miasto otrzymało prawa miejskie od Konrada Mazowieckiego, co umocniło jego pozycję jako ważnego centrum handlu.

Jednak osadnictwo na terenie Torunia ma historię znacznie dłuższą. Datowane jest nawet na VIII wiek. Na terenie, na którym kilkaset lat później zbudowano zamek krzyżacki, znajdowała się osada, która w X w. została wzmocniona wałem od strony lądu. Na zachód od niej znajdowała się osada podgrodowa. Grodzisko znajdujące się w miejscu dzisiejszego zamku nazywano w dokumentach Postolsko lub Postolin.

Odkryto fragment muru, który znany był z ikonografii

Bardzo prawdopodobne jest, że archeolodzy z UMK mogli natrafić na elementy architektoniczne, które pochodziły z początków istnienia miasta. – Natrafiliśmy na fragmenty drewnianego ogrodzenia palisadowego, najprawdopodobniej z końca XIII, lub pierwszej połowy XIV wieku, które ograniczało teren kompleksu klasztornego od strony miasta – powiedział w rozmowie z Dziennikiem Toruńskim prof. Wojciech Chudziak, dyrektor Instytutu Archeologii UMK. – Znaleźliśmy również fragment gotyckiego muru, który jest pokazany na ikonografii z połowy XVII stulecia – dodał. Mur mógł pochodzić z XV lub XVI wieku.

Dziennik Toruński wskazuje, że archeolodzy odnaleźli również fragment przykościelnego cmentarza. Podczas wykopalisk odkryto kilka pochówków, w tym jeden na pewno kobiecy. Pochodzą z najstarszej części nekropolii. Archeolodzy przyznali, że spodziewają się nawet setek szkieletów. Cmentarz niedaleko Bramy Klasztornej jest jednym z najstarszych w mieście.

Nieokreślone konstrukcje z wczesnego średniowiecza

Archeolodzy odkryli też część drogi, która prowadziła od klasztornej furty do miejskiej bramy. W trakcie wykopalisk znaleziono dużo wyrobów ceramicznych. To, co jednak najciekawsze w odkryciu, to potencjalne ślady historii Torunia sprzed czasów krzyżackich. Polska Agencja Prasowa podaje, że archeolodzy natrafili na nieokreślone konstrukcje drewniane, które pochodzą prawdopodobnie z wczesnego średniowiecza.

– Jak widać, historia obecnego toruńskiego nabrzeża jest znacznie bogatsza od historii miasta. Wiadomo, że jesteśmy na etapie eksploracji wykopaliskowej, więc nie można wyciągać zbyt pochopnych wniosków – wyjaśnia prof. Chudziak.

Badacze zwracają jednak uwagę, że należy poczekać na wyniki badań, aby móc dokładnie ustalić porządek chronologiczny. Na pierwsze znaleziska na terenie kompleksu św. Ducha natrafiono pod koniec 2022 roku. Rok później archeolodzy odkryli średniowieczny mur oporowy oraz pozostałości wielu budynków gospodarczych, w tym najprawdopodobniej karczmy.

– To dopiero preludium do właściwych badań – mówi Dziennikowi Toruńskiemu prof. Wojciech Chudziak. – Wykop przy Bramie Klasztornej pozwala nam przygotować program, który niebawem przedstawimy wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków oraz władzom miasta, które przekazują fundusze na badania – wytłumaczył.

Źródło: Dziennik Toruński, PAP.