Kandydaci na funkcję opiekunów stanowisk rybołowów powinni posiadać doświadczenie w zakresie ochrony i rozpoznawania ptaków szponiastych. Ponadto, jak czytamy w komunikacie przesłanym PAP, powinni oni posiadać własny środek transportu i mieszkać w jednym z powiatów objętych przez projekt: myśliborskim, choszczeńskim, oleckim, strzelecko-drezdeneckim, szczycieńskim, białogardzkim, czarnkowsko-trzcianeckim, piskim, gryfińskim, międzychodzkim, nidzickim, olsztyńskim, obornickim, mrągowskim, wałeckim, polickim.
 

Preferowane będą osoby związane z służbami ochrony przyrody, środowiskami rybackimi, organizacjami pozarządowymi lub pracownicy miejscowych nadleśnictw. Zgłoszenia (krótki opis doświadczenia oraz uzasadnienie swojej kandydatury) należy przesyłać do 27 lipca br. na adres e-mail: monika.slusarska-czuber@lasy.gov.pl
 

Do obowiązków opiekunów stanowisk rybołowów należeć będzie m.in. czuwanie nad bezpieczeństwem miejsc lęgowych, informowanie o zmianach na terenach łowisk rybołowów oraz o wszelkich zagrożeniach dla ptaków i lęgów na terenie ostoi rybołowów.
 

Opiekunowie zostaną członkami Sieci Opiekunów Stanowisk Rybołowów powołanej przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Członkowie Sieci Opiekunów uczestniczyć będą w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez ornitologów, w czasie których omówione zostaną dokładne warunki funkcjonowania Sieci.
 

Szczegółowa inwentaryzacja populacji rybołowa stanowi wstęp do projektu "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce". Obecnie znanych jest ok. 30 stanowisk lęgowych rybołowów, wiadomo jednak także o miejscach, gdzie ptaki pojawiają się i nie przystępują do lęgów. Wszystkie takie miejsca trzeba spisać i przeanalizować.
 

Rybołów (Pandion haliaetus) jest jednym z najrzadszych gatunków ptaków szponiastych w Polsce. Populacja w naszym kraju szacowana jest obecnie na 27 par. W Niemczech występuje już około 650 par, a po drugiej stronie Bałtyku jest ich ponad 4000 par. W ramach projektu ochrony rybołowa na wybranych obszarach Natura 2000 przyrodnicy chcą znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce rybołowów jest tak mało.
 

Źródło: PAP