Dolmeny to prehistoryczne budowle megalityczne, które zazwyczaj pełniły funkcję grobowców, jednak w zależności od kultury i miejsca, w którym powstały, miały różne zastosowanie. Budowano je w okresie neolitu (ok. 4500-2000 p.n.e.). Występowały w różnych częściach świata i związane były z wczesnymi społeczeństwami rolniczymi. Te konstrukcje znajdowane były m.in. we Francji, Portugalii, a nawet na północy Afryki i Japonii.

Dolmeny w Hiszpanii

Były to olbrzymie kamienne konstrukcje, które składały się z kilku głazów wkopanych pionowo w ziemię i wielkiego płaskiego bloku skalnego, który był na nich ułożony. Wewnątrz dolmenów znajdowały się niewielkie przestrzenie lub komory grobowe, w których grzebano zmarłych. Chociaż samo słowo „dolmen” jest pochodzenia celtyckiego, to nie Celtowie je zbudowali. Budowle te istniały już na wiele wieków przed przybyciem tego ludu.

Tego rodzaju konstrukcje powstawały również na terytorium Hiszpanii. W ciągu ostatnich miesięcy z Półwyspu Iberyjskiego docierały już informacje o nowych odkryciach megalitycznych grobowców. W ubiegłym roku archeolodzy natknęli się na olbrzymi megalityczny kompleks składający się z ponad 500 kamieni na południowym zachodzie kraju, w prowincji Huelva. To region położony przy granicy z Portugalią.

Nowe odkrycie megalitycznych konstrukcji

Z kolei w maju tego roku niedaleko hiszpańskiej Antequery naukowcy zidentyfikowali inny megalityczny grobowiec. Uczeni stwierdzili, że prehistoryczni ludzie ustawili dolmeny w taki sposób, aby jak najlepiej skorzystać ze słonecznej pogody w trakcie przesilenia letniego.

Tym razem hiszpańscy archeolodzy z Uniwersytetu w Kadyksie prowadzili wykopaliska na południu kraju, nieopodal Malagi. Znajduje się tam megalityczna nekropolia La Lentejuela Teba. W oświadczeniu opublikowanym na stronie szkoły wyższej poinformowali, że udało im się odkryć dwa nieznane wcześniej dolmeny.

Badacze przekazali w komunikacie, że nekropolia La Lentejuela Teba po raz pierwszy została zbadana w 2005 roku. Od tego czasu naukowcom udało się zidentyfikować 13 struktur. Dzięki badaniom z 2023 roku teraz jest ich już 15.

Ponowne wykorzystanie jednego z dolmenów nawet 1000 lat później

Pierwszy z nowo odkrytych dolmenów ma zakrzywiony korytarz, który miał umożliwiać dostęp do przedsionka. Różni się on od samego korytarza obecnością dwóch pionowych ścian. Autorzy odkrycia uważają, że dwie konstrukcje powstały pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. Co ciekawe, archeolodzy zauważyli ślady ponownego wykorzystania jednej budowli. Hiszpańscy badacze twierdzą, że do interakcji z dolmenem doszło w kolejnym tysiącleciu, przez ludzi z epoki brązu. To właśnie oni znów pochowali tam swoich zmarłych.

– Ludność z epoki brązu składała swoich zmarłych w tym grobowcu, a nawet dobudowała małe przestrzenie wewnątrz dolmenu, aby pochować ich pojedynczo lub co najwyżej dwóch zmarłych – przekazał Serafín Becerra, archeolog z Uniwersytetu w Kadyksie.

Źródło: Uniwersytet w Kadyksie