W regionie Fgura na południowym-wschodzie Malty archeolodzy prowadzili wykopaliska w miejscu, w którym wkrótce ma zostać wybudowany budynek mieszkalny. Podczas prac badacze natknęli się na pozostałości średniowiecznych budynków, a także narzędzia i inne artefakty.

Badacze odnaleźli bardzo rzadką arabską inskrypcję

Wśród gruzów i ruin badacze odnaleźli coś jeszcze. Kawałek dawnej studni, na którym wyryto arabską inskrypcję. Przedstawiciele maltańskiego instytutu Superintendence for Cultural Heritage, który zajmuje się dziedzictwem narodowym wyspy, przekazali, że to niezwykle rzadkie i znaczące odkrycie.

Archeolodzy odkryli wyryty napis we wnętrzu średniowiecznej studni. Znajdowała się w miejscu nieopodal skrzyżowania trzech ulic: Triq id-Dejma, Triq il-Karmnu i Triq Xemx u Qamar. Napis był częścią prawdopodobnie wapiennej steli. Został zapisany pismem kufickim, co jest najstarszą formą kaligrafii arabskiej.

Napis zapisano pismem kufickim

Pismo kufickie wywodzi się z Mezopotamii, a nazwa pochodzi od irackiego miasta Kufa, które znajduje się ok. 170 km na południe od Bagdadu. Charakteryzowało się kątami prostymi, a stosowano je w najstarszych wersjach Koranu, świętej księgi muzułmanów. Ze względu na wygląd i charakter pisma, inskrypcje często zdobiły m.in. ściany meczetów lub innych arabskich budynków.

Na steli naukowcy zauważyli również kilka znaków, których nie udało się jeszcze zidentyfikować. Badacze twierdzą jednak, że są to raczej zwykłe symbole, ponieważ nie pasują do żadnego znanego pisma. Autorzy podkreślają, że odnaleziony artefakt jest bardzo podobny do innych stel, które odnaleziono na terenie dawnego cmentarzyska w Mdinie. To dawna stolica Malty i miasto położone w środkowej części wyspy.

Wapienna stela znajdowała się wewnątrz naturalnej szczeliny, która w przeszłości została przekształcona w studnię. Miała ok. 8,5 metra głębokości. Archeolodzy twierdzą jednak, że artefakt mógł zostać wyrzucony do ujścia wody celowo. Badacze pracują teraz nad rozszyfrowaniem tekstu, co może pomóc zrozumieć kontekst tego znaleziska. W studni znajdowały się również pozostałości ceramicznych przedmiotów, które pochodzą sprzed XIII wieku.

Muzułmańska historia Malty

Naukowcy mają nadzieję, że odkrycie rzuci światło na mało znany okres w historii Malty, podczas którego większość jej mieszkańców stanowili muzułmanie. Pierwsze osady na Malcie powstały nawet ok. 5200 r. pn.e. Przybyli tutaj pierwsi osadnicy z Sycylii. Około 2000 lat później na wyspie wzniesiono pierwszą świątynię, która poświęcona była lokalnemu bóstwu.

Około 800 p.n.e. na Malcie swoje osiedla założyli Fenicjanie, a 300 lat później wyspa została podbita przez Kartagińczyków. Od połowy III wieku p.n.e. region znalazł się pod kontrolą Rzymu, a w I wieku n.e. św. Paweł miał nauczać lokalnych mieszkańców o Jezusie i nawrócić Maltańczyków na chrześcijaństwo. Po podziale Cesarstwa Rzymskiego w 395 roku Malta stała się częścią Cesarstwa Zachodniorzymskiego.

W ciągu następnych kilkuset lat podbijali ją Wandalowie, a następnie Ostrogoci. Dopiero w 870 roku została zdobyta przez Arabów. Aż do 1090 roku Malta była zamieszkana głównie przez ludność muzułmańską. Rok później wyspę zaatakowali Normanowie, którzy włączyli wyspę do Królestwa Sycylii i znalazła się pod wpływem Rogera I, normańskiego hrabiego.

Islam był jednak dominującą religią jeszcze przez prawie 40 lat. Do ustanowienia chrześcijaństwa na Malcie doszło dopiero po kolejnej inwazji, której w 1127 r. Dokonał król Sycylii, Roger II (syn Rogera I). Wyspę zasiedlili wówczas chrześcijańscy kupcy, duchowni i osadnicy. Języki przyjezdnych połączyły się z językami arabskimi, które ostatecznie stworzyły nowy język maltański. Religia muzułmańska przetrwała tam do połowy XIII wieku.

Źródło: Arkeonews.