Uran, dawniej uważany za jedną z mniej interesujących planet, okazał się być dynamicznym światem z jednymi z najjaśniejszych chmur spośród planet zewnętrznych Układu Słonecznego i 11 pierścieniami. Był też pierwszą planetą odkrytą przy pomocy teleskopu. Dokonał tego w 1781 roku astronom William Herschel. To siódma planeta od Słońca, tak odległa, że potrzeba 84 lat, aby zakończyła jedno okrążenie.

Uran nie posiada twardej powierzchni - jest jednym z gazowych gigantów, podobnie jak Jowisz, Saturn i Neptun. Jego atmosfera składa się głównie z wodoru i helu, a także niewielkiej ilości metanu oraz śladowych wody i amoniaku. Zawdzięcza swoją niebiesko-zieloną barwę metanowi. Światło słoneczne jest odbijane od najwyższych warstw chmur, które znajdują się poniżej metanu. Odbite światło przechodzi z powrotem przez tę wierzchnią warstwę, a metan pochłania czerwone spektrum światła, przepuszczając część niebieską dalej, dzięki czemu widzimy niebiesko-zielony kolor.

Szczegóły atmosfery planety jest bardzo trudno dostrzec w świetle widzialnym. Większość (80 procent lub więcej) masy Urana jest zawarte w ciekłym, wydłużonym jądrze składającym się głównie z „zamarzniętych” materiałów (wody, metanu i amoniaku), gęstniejących wraz z głębokością.

Przechylona planeta

Oś obrotu Urana jest prawie pozioma, jakby planeta została przewrócona na bok. To nietypowe ułożenie może być wynikiem zderzenia z ciałem niebieskim o wielkości podobnej do rozmiarów młodego Urana, co najwyraźniej radykalnie zmieniło rotację planety. Dodatkowo, podczas gdy pola magnetyczne są zazwyczaj zgodne z kierunkiem obrotu planety, w przypadku Urana jest odwrotnie.

Choć planeta leży na boku i pory roku potrafią trwać ponad 20 lat, różnice temperatury na letniej i zimowej stronie nie różnią się znacznie, a to ze względu na oddalenie od Słońca. W pobliżu wierzchołków chmur temperatura wynosi -216 stopni Celsjusza.

Ze względu na niezwykłe ułożenie planety, jej pierścienie są prostopadłe do orbity wokół Słońca. Dziesięć pierścieni zewnętrznych jest ciemnych, cienkich i wąskich, a jedenasty pierścień, szeroki i rozproszony, znajduje się wewnątrz pozostałych.

Uran ma 27 znanych satelitów, które zostały nazwane głównie imionami postaci z dzieł Williama Szekspira i Aleksandra Pope. Miranda jest najdziwniejszym z nich z wyglądu, ponieważ sprawia wrażenie, jakby była stworzona z części zamiennych. Wysokie skały i kręte doliny tego księżyca mogą wskazywać na częściowe stopienie jego wewnętrznej części i sporadyczne wypływanie lodowych fragmentów na powierzchnię.
 

Tekst dzięki uprzejmości NASA / JPL