Szwecja przeznaczyła 500 milionów koron, czyli 60 milionów dolarów, na politykę morską do 2010 r., by ratować Morze Bałtyckie, wymagające ochrony ze względu na zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa. W ramach projektu zrównoważonego rozwoju w Porcie Zachodnim w Malmo powstało 1300 mieszkań, w których zastosowano innowacyjne rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami, energii odnawialnej i ekologicznego transportu. Technologie proekologiczne to rozwijająca się branża przemysłu eksportowego, a szwedzkie przedsiębiorstwa tworzą systemowe rozwiązania w dziedzinach takich, jak gospodarowanie odpadami i stosowanie energii odnawialnej. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę pracom, zmierzającym do poprawy jakości życia w mieście, Sztokholm został pierwszą Zieloną Stolicą Europy. Podjęto działania w zakresie oczyszczania wody, redukcji hałasu, zintegrowanej gospodarki odpadami, opłat za wjazd samochodem do centrum miasta oraz stworzenia większej liczby terenów rekreacyjnych. Trzeba też zaznaczyć, że Konwencja Sztokholmska, której celem jest wyeliminowanie lub ograniczenie produkcji trwałych zanieczyszczeń organicznych, powstała głównie dzięki szwedzkiej inicjatywie. A oto zielone fakty w szwedzkiej statystyce: jedna trzecia energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, połowę ogrzewania stanowi zdalne ogrzewanie centralne, dziewięćdziesiąt sześć procent odpadów z gospodarstw domowych jest ponownie wykorzystywanych, albo jako materiał do produkcji nowych towarów, albo w postaci energii. I jeszcze jedna rewelacja  -  pierwszy w Szwecji „dom o dodatniej energii”, który produkuje więcej energii elektrycznej niż jej zużywa, a nadwyżkę odprowadza do krajowej sieci energetycznej, powstaje w pobliżu miasta Lund w południowej Szwecji. Tak intensywne działania proekologiczne, prowadzone przez państwo, nie byłyby możliwe bez udziału całego społeczeństwa. Trzeba podkreślić, że miłość Szwedów do przyrody przejawia się w ich codziennej trosce o środowisko naturalne. W tym małym pod względem ludności kraju, każdy ma prawo korzystać z dobrodziejstw przyrody, nawet na cudzym terenie. W zamian należy jedynie szanować zwierzęta, rośliny i ludzi. To właśnie prawo wolnego dostępu do natury jest ważnym elementem szwedzkiej kultury. Wiąże się z nim ściśle zdrowy styl życia. Czterdzieści cztery procent mężczyzn i pięćdziesiąt dwa procent kobiet ćwiczy częściej niż dwa razy w tygodniu. Spacery, jogging, ćwiczenia na siłowni i jazda na rowerze to wśród nich najpopularniejsze sposoby spędzania czasu. Tekst: Małgorzata Sienkiewicz