Wprawienie młynka w ruch wirowy jest jednocześnie symbolicznym wymówieniem modlitwy (mantry), której słowa zostały wyrzeźbione na wierzchu bębenka lub w jego środku. Jeden obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara jest odpowiednikiem odmówienia jednej modlitwy. Duże młynki modlitewne można znaleźć przed świątyniami buddyjskimi, a obracają je pielgrzymi, obchodząc świątynię dookoła. Bywa też, że młynki  osadzone są po kilka w długim szeregu i w takiej sytuacji nie należy żadnego z nich pominąć.
Młynki modlitewne rozpowszechnione są w Tybecie nie tylko w klasztorach i świątyniach buddyjskich, ale również wśród świeckiej ludności kraju. Dają bowiem możliwość praktykowania buddyzmu tybetańskiego bez konieczności uprzedniego zgłębiania, często bardzo rozbudowanego, kontekstu filozoficznego praktyk religijnych. Od osoby obracającej młynkiem wymagana jest jedynie właściwa intencja, przyświecająca wykonywanej czynności.

Tekst: Agnieszka Budo