Sylwanit to minerał, który wydobywa się między innymi w Australii, Siedmiogrodzie i Rosji. Tworzy na ścianach kopalni w Berezniki przepiękne kolorowe wzory. 
 

Zawarty w nim potas dodaje się do nawozów już od XIX wieku. Miał on potężny wpływ na gospodarkę, bo sprawia, że wiele owoców staje się mocniejszych i jest w stanie przetrwać transport na większe odległości. 
 

Tekst: Becky Little

Źródło: National Geographic News