Znaczny wzrost podróży młodych ludzi do Niemiec widoczny jest już od kliku lat. Dlatego też Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) postanowiła skupić się w swoich działaniach promocyjno-marketingowych w 2013 roku na turystyce młodzieżowej. „Niemcy celem podróży dla młodych – HotSpots, Brandnew, Lifestyle” to temat poświęcony segmentowi turystyki w którym tkwi ogromny potencjał ekonomiczny. „Młodzi turyści z zagranicy są perspektywiczną grupą docelową świetnie rokującą na przyszłość. W roku 2011 w samej tylko Europie z której pochodzi najwięcej turystów odwiedzających Niemcy, prawie dziesięć milionów przyjazdów przypadło na młodych ludzi w wieku między 15 a 29 lat”, mówi Petra Hedorfer, Przewodnicząca Zarządu DZT.

Kampania w mediach społecznościowych „Youth HotSpots in Germany – Share the moment.”
W związku z rokiem tematycznym przygotowano kampanię w mediach społecznościowych pod nazwą „Youth HotSpots in Germany – Share the moment.” Kampania oficjalnie ruszyła podczas targów ITB 2013 w Berlinie i będzie trwała do marca 2014. Podstawą komunikacji będzie nowa strona www.germany.travel/youth oraz media społecznościowe, w szczególności Facebook, Twitter (twitter.com/GNTB2013) i Instagram (www.instagram.com/youthhotspotsgermany).

„Share the moment” w aplikacjach mobilnych i na mikrostronie
Centralnymi elementami kampanii jest aplikacja mobilna i nowo utworzona mikrostrona. W ramach kampanii DZT udostępnia młodym turystom aplikację „Youth HotSpot”, będącą do dyspozycji już od teraz nieodpłatnie w sklepie internetowym Google Play i App Store. Aplikacja zawiera wykaz 1300 otwartych punktów dostępu do internetu (WLAN) na terenie całych Niemiec. W ten sposób młodzi turyści z zagranicy zyskują możliwość darmowego korzystania z sieci społecznościowych.

Drugim głównym elementem kampanii jest mikrostrona www.germany.travel/youth. DZT dedykuje ją młodym ludziom stwarzając im w ten sposób możliwość uzyskania informacji na temat Niemiec jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Interaktywna mapa pokazuje gdzie w Niemczech znajduje się najwięcej ofert w pięciu kategoriach „Must Sees” („To trzeba zobaczyć”), „Nightlife” („Nocne życie”), „Shopping” („Zakupy”), „Bars & Cafés” („Bary i kafejki”) oraz „Festivals & Events” („Festiwale i wydarzenia”). Klikając na kolorowe i pulsujące okręgi znajdujące się na interaktywnej mapie użytkownik dowiaduje się jakie hotspoty dostępne są w danych miastach. Ulubione miejsca czyli tzw. „hotspoty” zostały wyznaczone na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród niemieckiej młodzieży. Wraz z uruchomieniem kampanii na targach ITB Berlin 2013 użytkownicy będą mogli na bieżąco uzupełniać mapę o nowe, własne hotspoty i dzielić się nimi ze znajomymi m. in. na Facebooku. W ten sposób będą dostarczać na stronę własne treści, które staną się tym samym częścią kampanii. To pozwoli DZT wykorzystać będący obecnie w trendzie „marketing rekomendacji” w celu zwrócenia uwagi młodych turystów na hotspoty w Niemczech. Bowiem to właśnie młodzi ludzie poszukują informacji poprzez polecenia znajomych w sieciach społecznościowych.

Kategorie widoczne na mapie zostały wybrane w oparciu o badania przeprowadzone przez IPK International i World Travel Monitor (WTM) w 2011 roku. Według wyników tych badań największym zainteresowaniem wśród młodych turystów z Europy cieszą się turystyka miejska (33 procent) i wycieczki objazdowe (27 procent). Do najpopularniejszych czynności młodych gości w czasie wakacyjnych podróży po miastach należy według IPK International i WTM zwiedzanie zabytków i „chłonięcie atmosfery” miast. Dlatego na cele podróży wybierają najchętniej metropolie i wydarzenia. Popularne są także „zakupy” i „doznania kulinarne” na równi ze zwiedzaniem wystaw i muzeów. Około 6 tysięcy niemieckich muzeów prezentuje szeroki wachlarz tematyczny, od sztuki przez historię po architekturę i przyrodę.

O DZT
Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) to narodowa „izba turystyki” Niemiec z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem. Centrala zajmuje się promowaniem Niemiec jako kraju turystycznego na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii (BMWi), które wspiera ją na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu. DZT zajmuje się tworzeniem strategii i produktów oraz działaniami marketingowymi w celu dalszego umocnienia pozytywnego wizerunku Niemiec za granicą jako celu podróży oraz wspierania turystyki niemieckiej. DZT posiada 30 przedstawicielstw zagranicznych na całym świecie. Bliższe informacje można znaleźć w naszym internetowym centrum prasowym na stronie www.germany.travel/presse.