Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO przyjął do grona najcenniejszych dóbr kulturalno-przyrodniczych największy park tego typu w Europie, jako unikatowy przykład kunsztu budowlanego europejskiego absolutyzmu. Do licznych zabytków parku należą między innymi wodospady, pałac Wilhelmshöhe, ruiny zamku Löwenburg oraz posąg Herkulesa będący symbolem miasta Kassel. Tym samym w Niemczech znajduje się w tej chwili 38 miejsc światowego dziedzictwa UNESCO. Od 1992 UNESCO chroni od zapomnienia dokumenty o znaczeniu historycznym. W ostatnim tygodniu na listę światowego dziedzictwa dokumentacyjnego UNESCO zostały wpisane dwa dalsze niemieckie dobra kultury, jakimi są farmakopea z klasztoru w Lorsch i tarcza nieba z Nebry. Ponadto do rejestru wpisano dwie nominacje z dziedziny społecznej: Manifest Komunistyczny i pierwszy tom Kapitału Karola Marksa jako wpis niemiecko-holenderski oraz dokument konstytucyjny „Złota Bulla” z 1365 jako wpis niemiecko-austriacki. Teraz Niemcy są więc reprezentowane na liście światowego dziedzictwa dokumentacyjnego UNESCO 17 razy. - Wraz z Parkiem Górskim Wilhelmshöhe w Kassel do listy miejsc światowego dziedzictwa UNESCO w Niemczech dołączył kolejny ważny pomnik kultury. Razem ze światowym dziedzictwem dokumentacyjnym światowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze UNESCO stanowią istotny element w niemieckiej turystyce kulturoznawczej i w znacznym stopniu przyczyniają się do tego, iż Niemcy cieszą się doskonałą renomą jako atrakcyjny cel podroży kulturoznawczych - mówi Petra Hedorfer, Przewodnicząca Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT). Niemcy zaliczają się do krajów europejskich najchętniej odwiedzanych ze względu na ofertę kulturową. Według IPK International zajmują pierwsze miejsce w rankingu celów podróży kulturoznawczych Europejczyków. Zaś w corocznym rankingu Anholt-GfK Roper Nation Brands Index, w którym ocenia się wizerunek 50 krajów z całego świata w sześciu kategoriach, z czego w dziedzinie „Kultura” Niemcy znajdują się pod względem popytu na prominentnym piątym miejscu.

Pod hasłem „Światowe dziedzictwo UNESCO – Zrównoważona turystyka kulturowa i przyrodnicza” Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) poświęci rok 2014 tematyce miejsc UNESCO, skupiając na nich uwagę międzynarodowych mediów. „Światowe dziedzictwo UNESCO to mocny argument za turystyką kulturową z zagranicy i znak jakości o wielkiej wadze.”, dodaje Petra Hedorfer. W ramach swoich działań marketingowo-dystrybucyjnych DZT ściśle współpracuje z niemiecką organizacją ds. miejsc światowego dziedzictwa UNESCO (UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V.) oraz niemiecką komisją ds.UNESCO. W zakładce www.germany.travel/unesco, w dwunastu językach, będą prezentowane należące do niemieckich miejsc światowego dziedzictwa UNESCO kościoły, klasztory i pałace, ogrody oraz zabytkowe serca miast, pomniki industrializacji i naturalne krajobrazy. Oprócz opisów na stronie znajdą się 360-stopniowe panoramy, zdjęcia i filmy wideo. W przygotowaniach do tematu roku DZT projektuje ponadto nowoczesny magazyn podróży kulturowych, którego myślą przewodnią będzie UNESCO. Dodatkowo w ramach akcji w mediach społecznościowych, w marcu 2013, DZT wysłała w podróż po miejscach światowego dziedzictwa UNESCO, top blogera Gary’ego Arndta, który prowadzi blog „Everything Everywhere” (www.everything-everywhere.com).