Ministerstwo Spraw Zagranicznych Peru poinformowało o uroczystym przekazaniu przez władze Argentyny kolekcji 4150 prekolumbijskich artefaktów, wywiezionych nielegalnie z Peru.
 

Pochodzące z peruwiańskich stanowisk archeologicznych przedmioty zostały zarekwirowane od 2000 roku przez argentyńskie władze w wyniku śledztw prowadzonych przeciwko przemytnikom i handlarzom oferującym skradzione dzieła sztuki.
 

Wśród artefaktów wchodzących w skład kolekcji znajdują się przedmioty z różnych okresów historycznych, wykonane z ceramiki, metalu i drewna przez przedstawicieli różnych prekolumbijskich cywilizacji, a także tkaniny oraz pozostałości kości.
 

Powrót do Peru zrabowanych przedmiotów możliwy był dzięki zawarciu przez Argentynę i Peru umowy o wzajemnej ochronie i konserwacji oraz pomocy w odzyskiwaniu i zwracaniu przedmiotów o wartości kulturalnej, archeologicznej, artystycznej lub historycznej, skradzionych lub nielegalnie wywiezionych z kraju pochodzenia.  
 

Źródło: PAP