Do postępujących w zastraszającym tempie zmian klimatu przyczynił się człowiek. To globalne ocieplenie, którego nie jesteśmy w stanie zatrzymać, powoduje, że ekstremalne zjawiska pogodowe są coraz częstsze, a co gorsze – występują z dużo większą intensywnością niż kiedyś. Każde kolejne ocieplenie klimatu o 0,5°C będzie powodowało dalszy wzrost intensywności tych zjawisk, które już teraz okazują się katastrofalne w skutkach dla ludzi, różnorodności biologicznej i naszej Planety. Na postępujące zmiany klimatu wpływają nasze codzienne działania i decyzje. Co możemy zrobić, aby zminimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne?

Przede wszystkim, zgodnie z hasłem projektu Klimada 2.0 – zmienić sposób myślenia. Bo klimat się zmienia, a wraz z nim zmianie powinno ulec nasze myślenie oraz codzienne nawyki. Aby nasze działania były skuteczne, zmiany powinny mieć miejsce nie tylko w naszych domach, ale również na poziomie miast i regionów. Co my – ludzie – możemy zrobić, aby zaadaptować się do nowej, klimatycznej rzeczywistości? Posłuchajcie, co na temat mówi Barbara Rajkowska, ekspert Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, kierownik projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”- Klimada2.0.

Barbara Rajkowska - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Zarządzaniem projektami w obszarze ochrony środowiska zajmuje się od przeszło 20 lat. Specjalizuje się w adaptacji do zmian klimatu, a także gospodarce wodno-ściekowej i właśnie w tej branży zarządzała m.in. jednym z większych projektów w Polsce, będąc dyrektorem Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, realizowanym przez 23 samorządy. Od ponad pięciu lat związana z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, w którym kieruje wieloma projektami, między innymi: „Bazą wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”- Klimada2.0. Przez kilkanaście lat kierowała jedną z większych organizacji pozarządowych w kraju – Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, gdzie między innymi doprowadziła do uruchomienia projektów rozwojowych w Afryce, w Kamerunie i Zimbabwe. Ukończyła inżynierię środowiska na Politechnice Koszalińskiej, a także trzy kierunki podyplomowe. Jest certyfikowanym Facilitatorem. Z dużym powodzeniem moderuje debaty eksperckie, a także prowadzi konferencje oraz panele dyskusyjne.