Jak działają organizacje ekologiczne?

Choć działania mające na celu ochronę przyrody podejmowano przynajmniej od XIX wieku, to ruch ekologiczny zaczął szerzej oddziaływać na świecie w latach 70. ubiegłego stulecia. Rosła wówczas świadomość ekologiczna, a nowe ruchy społeczne wpisywały się w postawy kontestacyjne specyficzne dla wielu młodych ludzi z końca lat 60. Wkrótce zaczęły nawet powstawać partie polityczne, których program obejmował przede wszystkim kwestie związane z ochroną środowiska.

Członkowie organizacji ekologicznych zwracali uwagę na ścisłe powiązanie człowieka z przyrodą. Otwarcie mówili też o degradacji środowiska, do której przyczyniła się ludzkość. Apelowali przy tym o podejmowanie działań globalnych związanych z ochroną środowiska, zwracając uwagę nie tylko na potrzebę inicjatyw odgórnych (państwowych), lecz także na poczucie odpowiedzialności za przyrodę, jakie powinno towarzyszyć każdemu człowiekowi.

Wskutek rosnącej świadomości ekologicznej zaczęło pojawiać się coraz więcej organizacji na rzecz ochrony środowiska. Ich działania były bardzo zróżnicowane, obejmując tak różnorodne kwestie jak:

  • zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństw, w tym edukacja w zakresie zagrożeń dla środowiska i metod ich przeciwdziałania;
  • popularyzowanie wiedzy o przyrodzie;
  • działania polityczne, związane z potrzebą uregulowania kwestii związanych z ochroną przyrody;
  • czuwanie nad przestrzeganiem praw dotyczących ochrony przyrody;
  • zapewnianie odpowiednich warunków bytowania dla różnych gatunków zwierząt i roślin.

Dzięki tak wszechstronnym działaniom organizacje ekologiczne na świecie szybko zyskały na znaczeniu i spotkały się ze społecznym poparciem. Obecnie funkcjonują w różnych państwach, w tym również w Polce. Oto niektóre z nich.