Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ)

Jest to stowarzyszenie o charakterze organizacji pożytku publicznego. Jego historia sięga drugiej połowy XIX wiek. Powstało ono w 1864 roku w Warszawie, działając wówczas na terenie zaboru rosyjskiego i austriackiego. Działania Towarzystwa są ukierunkowane na ochronę zwierząt. Celem jest zapewnianie im m.in. odpowiednich warunków życia.

Liga Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody to najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce. Została założona w 1928 roku wskutek decyzji Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Liga Ochrony Przyrody działa na różnych polach. Kwestie ochrony przyrody podejmuje na gruncie edukacyjnym, poprzez działalność wydawniczą, interwencyjną, a także współpracując w zakresie ochrony środowiska z administracją rządową i na szczeblu samorządowym. Liga Ochrony Przyrody ma rozbudowaną strukturę organizacyjną, a jej poszczególne jednostki są rozlokowane na terenie całego kraju.

Polski Klub Ekologiczny

Pozarządowe organizacje ekologiczne w kraju to m.in. Polski Klub Ekologiczny. Funkcjonuje on od 1980 roku, a siedziba organizacji mieści się w Krakowie. Działania PKE są ukierunkowane na wspieranie idei zrównoważonego rozwoju. Promowane są różne działania mające na celu dbanie o przyrodę, m.in. w zakresie edukacji ekologicznej.

Klub Gaja

Ruchy ekologiczne w Polsce mają bogate tradycje. Jedną z najstarszych organizacji pozarządowych, podejmujących problematykę ochrony środowiska, jest Klub Gaja. Organizacja posiada od 2002 roku filię w Wielkiej Brytanii. Klub Gaja działa w obszarze edukacji, inicjuje kampanie ekologiczne i wspiera działania związane z troską o przyrodę i zachowanie bioróżnorodności