Grób Pana Jezusa znajduje się w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie w Izraelu. Wierni wierzą, że grobowiec jest miejscem pochówku i zmartwychwstania Chrystusa. Od około IV wieku jest to miejsce kultu chrześcijańskiego. Co roku odwiedzają je pielgrzymi z całego świata. Szczególnie w okolicach Niedzieli Wielkanocnej.

Sam grobowiec to prosta, kamienna konstrukcja. Znajduje się wewnątrz bogato zdobionego budynku z kopułą ozdobioną scenami z życia Jezusa i dwiema marmurowymi kolumnami przy wejściu.

Gdzie jest grób Jezusa?

Przez wieki Bazylika Grobu Świętego była celem dewastacji z rąk ludzkich i sił przyrody. W 1009 roku została zupełnie zburzona i odbudowana. Współcześni naukowcy od lat zastanawiają się, czy w związku z tą odbudową zachowano jej pierwotną lokalizację i czy naprawdę może stać na miejscu, które potwierdziła delegacja z Rzymu 17 wieków temu?

Dzięki badaniom wspieranym przez National Geographic udało się to potwierdzić. Pozostałości groty wewnątrz bazyliki są bezsprzecznie tym samym miejscem. Świadczy o tym przebadana próbka zaprawy murarskiej pomiędzy naturalną skałą jaskini i marmurową płytą grobowca. Zaprawa pochodzi z 345 roku. To 19 lat po podawanej w źródłach dacie odnalezienia grobu.

Do tej pory najwcześniejsze znaleziska w tym miejscu datowane były na czasy wypraw krzyżowych, czyli tysiąc lat temu. Co prawda archeolodzy nie mogą potwierdzić, że właśnie w tym miejscu złożono ciało Jezusa z Nazaretu. Jednak można z całą pewnością stwierdzić, że pierwsze prace rozpoczęły się tu w czasach pierwszego chrześcijańskiego cesarza rzymskiego – Konstantyna.

Jakie tajemnice skrywa grób Pana Jezusa? / fot. ODED BALILTY, AP FOR NATIONAL GEOGRAPHIC

Odkrycia w grobie Jezusa

Po raz pierwszy od wieków grób Pana Jezusa otwarto w październiku 2016 roku, przy okazji prac renowacyjnych przeprowadzanych przez interdyscyplinarny zespół z politechniki w Atenach. Pobrano wtedy kilka próbek zaprawy do dalszych badań.

Kiedy w 325 r. do Jerozolimy przybyła delegacja przedstawicieli Konstantyna, skierowano ich do rzymskiej świątyni wybudowanej w wapiennej jaskini 200 lat wcześniej. Budynek zburzono i rozpoczęto prace odkrywkowe. Dodatkowo wykonano otwór w sklepieniu dla ułatwienia prac.

Jednym ze znaków rozpoznawczych grobu jest długa półka, na której miało być złożone ciało. Takie rozwiązanie jest charakterystyczne dla żydowskich grobów w Jerozolimie około I wieku. Marmurowe pokrycie półki wykonano najwcześniej w XVI wieku, wedle świadectw pielgrzymów.

To, co zaskoczyło naukowców, to fakt, że pod marmurem znaleziono jego jeszcze jedną warstwę – płyty oznaczone krzyżem, położone bezpośrednio na wapiennej skale. Spekuluje się, że mogą one pochodzić z XI wieku. Nie ma dowodów, by którykolwiek z fragmentów pochodził z pierwszej rzymskiej świątyni.

Grób Jezusa w Jerozolimie i inne święte miejsca

Jerozolima jest pełna religijnego znaczenia, a w starożytnych murach miasta znajduje się wiele ważnych świętych miejsc. Od monumentalnej Bazyliki Grobu Świętego, po świętą Ścianę Płaczu. Święte miejsca Jerozolimy należą do najczęściej odwiedzanych obiektów na świecie.

Kopuła na Skale jest symbolem Jerozolimy i jest uważana za jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego w mieście. Znajduje się na Wzgórzu Świątynnym. To piękna islamska świątynia, która została zbudowana pod koniec VII wieku. Jest domem dla Kamienia Węgielnego, czyli miejsca, w którym Abraham złożył w ofierze swojego syna Izaaka. Jest to święte miejsce zarówno dla Żydów, jak i muzułmanów.

Ściana Płaczu jest jednym z najczęściej odwiedzanych świętych miejsc w Jerozolimie. Ten starożytny mur jest jedyną pozostałą częścią Drugiej Świątyni i najświętszym miejscem dla Żydów na świecie. Codziennie przybywają do niej tysiące ludzi, aby się pomodlić i zostawić w jej szczelinach spisane modlitwy.

Szukasz więcej fascynujących informacji na temat świata roślin i zwierząt, odkryć archeologicznych i nieskończonego Wszechświata? Zaprenumeruj magazyn „National Geographic Polska". Najnowszą ofertę znajdziesz na tej stronie