Najnowsze badania, przeprowadzone na Ludwig-Maximilians-Universitaet w Monachium (LMU) przywracają klasyczny obraz dziejów świata zwierzęcego, który był ostatnio zakwestionowany przez badania molekularne.
 

Gąbki są typem beztkankowych, osiadłych zwierząt. Żyją najczęściej na dnie morskim tworząc kolonie. Z kolei żebropławy, znane od prekambru, są drobnymi bezkręgowcami przypominającymi nieco meduzy. Żerują przy dnie morskim unosząc się w wodzie lub pełzając po dnie. Niektóre z nich wyposażone są w parzydełka.
 

Gąbki, żebropławy, koralowce i płaskowce to cztery grupy prymitywnych zwierząt, których ciała pozbawione są symetrii. Są one bardzo stare ewolucyjnie, istniały już bowiem ok. 600 mln lat temu. Jedną z najtrudniejszych zagadek biologii ewolucyjnej jest ustalenia powiązania pomiędzy nimi oraz między pozostałymi zwierzętami, o podwójnej symetrii ciała (do których należą również ludzie).
 

Tradycyjnie uznaje się, że gąbki były pierwszą grupą, która wyłoniła się z ewolucyjnej linii zwierząt. Innymi słowy są one „siostrami” wszystkich innych zwierząt na Ziemi. Jednak w ostatnich latach badania nad porównaniem sekwencji różnych genów u zwierząt zasugerowały, że to jednak żebropławy mogą być najstarszą grupą, która oddzieliła się od całej reszty zwierząt.
 

W najnowszych badaniach zespół paleontologa prof. Gerta Worheide z LMU oraz dr. Davide Pisaniego z Bristol University (W. Brytania) potwierdził tradycyjny punkt widzenia, że gąbki były pierwszą grupą, która odłączyła się od reszty zwierząt. Naukowcy ponownie przeanalizowali dotychczasowe badania na ten temat, odnajdując w nich błędy metodologiczne. Naukowcy użyli superkomputera należącego do Bawarskiej Akademii Nauk. Przeprowadził on nowe obliczenia dostępnych danych.
 

Podważenie klasycznego scenariusza miałoby konsekwencje dla naszego rozumienia całej ewolucji. Dla przykładu, żebropławy, w przeciwieństwie do gąbek, są dość skomplikowanymi organizmami, posiadającymi mięśnie i system nerwowy. To by z kolei oznaczało, że gąbki utraciły mięśnie i komórki nerwowe w toku ewolucji, albo że takie skomplikowane struktury pojawiły się kilka razy, niezależnie od siebie.
 

Źródła: PAP