Pozwalają zachować bioróżnorodność i w znaczący sposób podnoszą jakość i komfort naszego życia. Wśród wielu ważnych funkcji, pełnią szczególną rolę w gromadzeniu jednego z najcenniejszych zasobów natury - wody. Dlatego od 2009 Żywiec Zdrój wraz z Partnerami sadzi drzewa, bo im więcej drzew, tym więcej czystej wody w naturze. W tym roku z myślą o zdrowiu przyszłych pokoleń zostanie posadzony kolejny milion drzew!
 

Im więcej drzew, tym więcej czystej wody w naturze
 

Sadzenie drzew ma ogromne znaczenie dla zdrowia i jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Drzewa pełnią wiele istotnych funkcji w przyrodzie. Powszechnie znane są takie ich właściwości jak to, że produkują tlen, redukują hałas, kształtują mikroklimat. Nie każdy jednak wie, że sprzyjają także procesowi retencji (magazynowania) wody w naturze. Liście spadające z drzew tworzą ściółkę, z której w procesie rozkładu powstaje próchnica (organiczna warstwa gleby). Próchnica ma znaczne właściwości sorpcyjne – może pochłaniać i magazynować wodę. Duży wpływ na zmianę struktury gleby mają korzenie drzew. To one przerastając glebę przyczyniają się do powstawania drobnych kanalików i szczelin, w których może gromadzić się woda opadowa. Przesiąkanie wody przez warstwy gleby w naturalny sposób oczyszcza ją. Dodatkowo skupiska drzew, m.in. takie jak parki, lasy, aleje, mają wpływ na kształtowanie warunków wilgotnościowych otoczenia, a większe ekosystemy leśne zapobiegają też powodziom i suszom.
 

Posadźmy razem milion drzew
 

Natura nie jest nam dana raz na zawsze, musimy o nią dbać, bo to od nas zależy jaki świat zostawimy naszym dzieciom. Chcąc zachować dzisiejszy stan środowiska naturalnego powinniśmy podejmować realne działania. Troskę o naturę możemy wyrażać na przykład poprzez sadzenie drzew, bo im więcej drzew tym więcej czystej wody w naturze, dla nas i naszych dzieci. Dlatego aby zadbać o wodę dla przyszłych pokoleń, w tym roku Żywiec Zdrój wraz z partnerami posadzi kolejny milion. W działania może zaangażować się każdy. Więcej informacji na postronienatury.pl