Dokładne liczby to 109945 nowych i 99451 ściętych. Warszawie przybyło więc 10494 drzew.

– Staramy się cały czas zapewnić mieszkańcom naszego miasta swobodny dostęp do terenów zieleni w stolicy. Dbamy, aby każdy z przedsiębiorców wykonujących inwestycje na terenie Warszawy dokonywał nasadzeń, które zniwelują ubytki w roślinności i drzewostanie. Od stycznia w naszych działaniach pomaga nam pani Małgorzata Morończyk, pełnomocnik ds. zieleni, która odpowiedzialna jest za opracowanie gospodarki drzewostanem dla całego miasta i wprowadzenie jednolitych standardów jego utrzymania – mówi wiceprezydent Michał Olszewski.

Jak informuje Warszawski Serwis Prasowy, niemal połowa nowych nasadzeń wynikała z wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Żeby dostać zgodę na wycinkę, wnioskodawcy musieli zobowiązać się do posadzenia drzew lub wniesienia stosownej opłaty środowiskowej.

Przypomnijmy, że w 2013 roku głośno stało się o kontrowersyjnej wycince 300 drzew w Ogrodzie Krasińskich. Było to związane z rewitalizacją parku.