Czym jest i jak działa e-recepta online?

E-recepta online to świetne rozwiązanie, kiedy nie ma fizycznej możliwości, aby udać się na stacjonarną wizytę do lekarza. Dokument ten działa podobnie jak klasyczna recepta, z tym że jest on wystawiany podczas konsultacji zdalnej, np. przez telefon lub czat. Jego wygląd również jest podobny - do wglądu dla pacjenta jest kod kreskowy, 4-cyfrowy kod dostępu, data wystawienia e-recepty, data realizacji, nazwa leku oraz zalecane dawkowanie.

E-recepta może zostać wystawiona przez lekarza dowolnej specjalności, upoważnionego asystenta medycznego, pielęgniarkę, położną lub felczera. Wiele podmiotów medycznych oferuje taką usługę, wystarczy spojrzeć np. na portal Nasza Recepta. Platforma umożliwia uzyskanie potrzebnej e-recepty w ciągu kilku minut, w tym celu wystarczy jedynie wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej oraz opłacić koszt prywatnej wizyty u lekarza.

E-recepty — instrukcja zamawiania

Jak zamówić e-recepty?

 • wejdź na stronę internetową wybranego podmiotu medycznego oraz wypełnij znajdujący się na niej formularz,
 • uiść opłatę za prywatną konsultację z lekarzem,
 • kliknij przycisk zamów receptę online lub o podobnej nazwie,
 • oczekuj na kontakt ze strony podmiotu medycznego.

Do wystawienia e-recepty online niezbędne jest podanie informacji takich jak np.:

 • nazwy wnioskowanych leków wraz z ilością opakowań,
 • stan fizjologiczny (ciąża),
 • operacje przebyte w przeszłości,
 • zaobserwowane objawy,
 • zdiagnozowane choroby przewlekłe.

Jeśli pacjent ma wskazania medyczne do stosowania danego leku i brak przeciwwskazań związanych z jego przyjmowaniem, lekarz wystawia e-receptę online.

E-recepty — instrukcja dotycząca realizacji

Wystawiona przez lekarza e-recepta online jest przesyłana pocztą e-mail oraz na Internetowe Konto Pacjenta. Dodatkowo 4-cyfrowy kod recepty jest rozsyłany także SMS-em. Realizacja jest możliwa w dowolnej aptece, zarówno stacjonarnej, jak i zajmującej się sprzedażą przez Internet. W przypadku tej drugiej opcji leki będą do odbioru w wyznaczonym punkcie. Wykupić leki może nie tylko chory, ale także osoby z kręgu jego znajomych — w tym celu wystarczy podać farmaceucie 4-cyfrowy kod dokumentu oraz numer PESEL osoby, dla której przeznaczone są leki.

Jak sprawdzić, co zawiera e-recepta?

Jak sprawdzić e-recepty? Dokumenty te są dostępne online na Internetowym Koncie Pacjenta. Można je podejrzeć po zalogowaniu się do bezpłatnej aplikacji IKP Ministerstwa Zdrowia lub poprzez przeglądarkę internetową. Powinna się ona pojawić w ciągu kilku minut od wystawienia. Inny sposób na sprawdzenie treści e-recepty online to odszukanie odpowiedniej wiadomości na skrzynce e-mail, natomiast 4-cyfrowy kod dostępu jest zawsze wysyłany dodatkowo SMS-em.

Ile ważna e-recepta na lek robiony?

Skoro wiadomo już, jak sprawdzić, co zawiera e-recepta, na koniec warto wspomnieć o terminie ważności e-recepty online, czyli przedziale czasowym, w którym można wykupić leki. W przypadku większości leków wynosi on 30 dni od wystawienia recepty, jednak od tej zasady są wyjątki. Poniżej wyjaśniamy, ile jest ważna e-recepta w zależności od rodzaju leku. Wymienione przedziały czasowe dotyczą także leków robionych, na których wydanie apteka ma 48 godzin, licząc od momentu otrzymania recepty.

Termin ważności e-recepty online w zależności od rodzaju leku:

 • antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego - 7 dni
 • antybiotyki stosowane zewnętrznie - 30 dni
 • leki narkotyczne i odurzające - 90 dni
 • leki immunosupresyjne - 365 dni