Wnioski takie opublikowane zostały przez naukowców w oparciu o przeprowadzoną przez nich ankietę. Ponad dwa i pół tysiąca kobiet, będących w ciąży, zapytano o długość ich związku z biologicznym ojcem dziecka. Okazało się, że kobiety, mające kontakty seksualne z ojcem dziecka przez okres krótszy niż sześć miesięcy, są w znacznie wyższym stopniu narażone na urodzenie dziecka z dystrofią wewnątrzmaciczną, czyli niedoborem urodzeniowej masy ciała, niż kobiety będące w stałym związku z jednym i tym samym partnerem. Dlaczego? Otóż panie często zmieniające swych partnerów są w większym stopniu narażone na występowanie stanów przedrzucawkowych, objawiających się przede wszystkim nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami funkcji nerek, a także wysokim poziomem białka w moczu. Stan taki zdarza się podczas pierwszej ciąży aż u 8% kobiet i jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnych porodów, a także śmierci matki i płodu.

Tekst: Agnieszka Budo