Grupa austriackich  archeologów, złożona z naukowców z Austriackiego Instytutu Archeologicznego w Kairze i Instytutu Egiptologii na Uniwersytecie Wiedeńskim, natrafiła na pozostałość babilońskiej pieczęci wykonanej z wypalanej gliny i pokrytej pismem klinowym.
Jak mówi dr Zahi Hawassa, Sekretarz Generalny Rady Najwyższej ds. Starożytności Egiptu, jest to dopiero drugie tego typu znalezisko dokonane przez austriackich naukowców. Odkryta przez nich pieczęć pochodzi z okresu panowania Hammurabiego (1792-1750 r. p.n.e.) - króla starożytnej Babilonii. Pierwszą pieczęć odnaleziono wewnątrz pozostałości pałacu króla Khajana, władcy Hyksosów, panującego w Egipcie w późnym okresie babilońskim w latach 1653-1614 p.n.e. Należy podkreślić, że obie pieczęcie są najstarszymi jak dotąd, babilońskimi znaleziskami w Egipcie.

Tekst: Agnieszka Budo