„Autorzy mają świadomość, że są to największe zmiany w opisie wysokości na mapach Tatr od 86 lat, tj. wydania w 1934 roku przez WIG w Warszawie ‘Fotogrametrycznej Mapy Parku Narodowego Tatry’. Jesteśmy pełni podziwu dla wysiłku osób i poziomu technologii z tamtych lat, które dały tak wspaniałe rezultaty. Nowe dane wymagają jednak zaktualizowania obrazu Tatr, co uczyniliśmy dla satysfakcji miłośników tych gór, z jak największą starannością” – pisze Michał Sawicki, autor artykułu, który ukazał się w portalu geoforum.pl i właściciel Wydawnictwa Kartograficznego Polkart.

Wysokości tatrzańskich szczytów zostały zweryfikowane na zlecenie Zakładu Kartograficznego Sygnatura i Wydawnictwa Kartograficznego Polkart, które odpowiadają za wydanie map Tatrzańskiego Parku Narodowego i Tatr Wysokich.

Zgodnie z nowymi pomiarami polski wierzchołek Rysów nie ma już – jak uczono nas w szkole – 2499 m n.p.m., a 2500 m. Choć – co ważne – autorzy publikacji zastrzegają sobie prawo do błędu.

"(…) Stawiamy więc tezę, że polskie Rysy mają w zaokrągleniu 2500 m n.p.m. Nasuwa się pytanie, czy pomiary wykonane w ramach „Setki w Koronie” były wystarczająco dokładne? Tego nie wiemy. Jesteśmy kartografami, nie geodetami, stąd dla naszych pomiarów zastrzegamy tolerancję 1 m, mimo dokładania wszelkich starań” – piszą autorzy badań.

„Jeśli chodzi o słowacki wierzchołek Rysów, teraz wiemy, że nie ma 2503 (jak u Zwolińskiego, 1914 r.), a tylko 2501. W przypadku Świnicy (jest to punkt osnowy bazowej, nie ma tam słupka granicznego – krzyż jest wyryty w skale) 4 uderzenia lidar mają wartości powyżej 2302 (2302,19–2302,44). Stawiamy więc tezę, że Świnica ma 2302 m n.p.m.” – podają autorzy.

 

Mapa do poprawki

Nowe wysokości zostały już naniesione na nowe wersje map. A poprawki nie kończą się na Rysach. Kartografowie podkreślają, że w wyniku weryfikacji danych sprzed niemal dziewięciu dekad zmieniono wartości wysokości dla blisko 80 proc. obiektów. Dla wielu innych, mniejszych szczytów po raz pierwszy w ogóle ustalono wysokość. Pomiarów doczekały się też dotychczas niezmierzone przełęcze czy stawy, głównie okresowe.

„W sumie daje to 236 wysokości w TPN, 405 w słowackich Tatrach Wysokich, 132 w słowackich Tatrach Zachodnich oraz 51 w Tatrach Bielskich” – podają autorzy.

„Nie stwierdzono spektakularnych odchyleń wartości wysokości dla powszechnie znanych obiektów, ale wiele błędów jest interesujących i wymaga komentarza. Niektóre wysokości funkcjonowały adekwatnie do punktu/słupka granicznego, nie dotyczyły zaś głównego wierzchołka, położonego już na terenie Słowacji. I tak, Kamienista (punkt osnowy bazowej) miała 2121 m n.p.m., a wierzchołek oddalony o 90 m ma 6 m więcej – 2127. Smreczyński Wierch też ma wierzchołek położony poza granicą i jest wyższy o 4 m – 2070. Suchy Wierch Kondracki ma wyższy wierzchołek położony 33 m w kierunku południowym, jest on wyższy o 5 m – 1895” – czytamy w artykule.