Niemiejsca

Wrocław, jak wiele polskich miast, nie powrócił do gęstości zabudowy sprzed wojny. Powojenne zniszczenia, zaniedbania z okresu Polski Ludowej i długo odczuwane skutki „dzikiego kapitalizmu” - wszystko to sprawiło, że na architektonicznej mapie Wrocławia można znaleźć wiele zapomnianych i zaniedbanych miejsc. „Niemiejsc”. Jak tłumaczy Michał Duda, kurator Muzeum Architektury we Wrocławiu:

- Nadal istnieją przestrzenie, które za sprawą radykalnej zmiany kontekstu zostały zdegradowane do rangi „niemiejsc”: porośniętych przypadkową zielenią wyrw w zabudowie, zadeptanych klepisk czy dzikich parkingów, świadectw błędnych decyzji architektonicznych, fragmentów niedokończonych większych całości, zdegradowanych skrawków funkcjonującego niegdyś organizmu.

- Tereny te z jednej strony ograniczają użytkową przestrzeń miasta, z drugiej mają wielki potencjał, który może zostać wykorzystany do rozwoju lokalnych społeczności– dodaje.

 

Mikroinstalacje

I właśnie ten potencjał postanowili wykorzystać projektanci z NO studio: Magda Szwajcowska i Michał Majewski.  Tworzą Mikroinstalacje, serię drobnych architektonicznych interwencji, które mają przywrócić miastu zaniedbane przestrzenie. Przy pomocy minimalnych środków finansowych (i środków wyrazu) doprowadzają do rewitalizacji dziur w miejskiej tkance.

Pierwsza Mikroinstalacja powstała już przy zabytkowym Moście Piaskowym we Wrocławiu. Na opustoszałe betonowe schodki trafiły minimalistyczne leżaki/siedziska, a wraz z nimi - wrocławianie. Dzięki prostym leżakom projektanci przywrócili to opuszczone miejsce mieszkańcom miasta!

Architektoniczne mikrointerwencje Szwajcowskiej i Majewskiego udowadniają, że spisanym na straty miejscom można nadać nowy charakter i zwiększyć ich funkcjonalność. Jest to możliwe przy niedużych nakładach finansowych i zastosowaniu niedrogich materiałów. Projektanci chcą w ten sposób kształtować współodpowiedzialność za miejską przestrzeń.

Proste, a jakie skuteczne!

 

Projekt: Magda Szwajcowska, Michał Majewski, NO studio
Kurator: Michał Duda
Opracowanie graficzne: Marian Misiak
Projekt zrealizowany jest w ramach akcji Muzeum Architektury we Wrocławiu - Archi-box.