Polacy zatrudnieni w branży turystycznej nie kryją rozgoryczenia trudną sytuacją finansową w jakiej znajdują się od roku. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego wśród członków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego pokazują, jak restrykcje związane z pandemią koronawirusa wpłynęły na branżowy rynek w Polsce. 75 proc. pytanych hoteli deklaruje, że ich stan rezerwacji wynosi poniżej 20 proc, przy czym 45 proc. obiektów wskazuje wynik poniżej 5 proc.

Gehenna polskich hotelarzy

Chwilowe otwarcie hoteli w zimie nie pozwoliło ich właścicielom na odrobienie ogromnych strat. Ponownie zamknięcie obiektów w marcu doprowadziło do tego, że wielu Polaków zrezygnowało z planowania noclegów podczas krajowych podróży. Liczby są tego potwierdzeniem. Z badania wynika, że "wśród hoteli otwartych, rezerwacje pokoi poniżej 10 proc. deklaruje w kwietniu aż 83 proc. obiektów, w maju 78 proc., a w czerwcu 71 proc. Odpowiednio stan rezerwacji poniżej 2 proc. wskazuje aż 35 proc. hoteli w kwietniu, tyle samo w maju i czerwcu".

Otwarcie hoteli

Sekretarz generalny IGHP Marcin Mączyński ocenia, że spadek zainteresowania rezerwowaniem pobytów w polskich hotelach wynika ze stale przedłużanych obostrzeń. –Prognozy nie są najlepsze, wobec braku jasnych i długoterminowych wytycznych rządu dotyczących planu odmrażania branży turystycznej – dodaje.

Na podstawie badania Mączyński informuje również, że z miesiąca na miesiąc udział procentowy hoteli, które planują zostać zamknięte, będzie diametralnie się zmniejszał. W kwietniu jest to 28 proc., za to w maju już 3 proc., a w czerwcu 2. proc.

Malejąca liczba rezerwacji to nie jedyny problem polskich hotelarzy. Ankietowani wskazują na to, że pogorszeniu uległ również wskaźnik średniej ceny usług. W 61. proc otwartych hoteli ceny są niższe niż rok temu. Obiekt obiektowi nie równy – ponad 25 proc. zanotowało 10-procentowe spadki, a w co piątym mowa o obniżce cen nawet o 20 proc. Jedynie 20 proc. hoteli zatrzymało ceny z zeszłego roku.

Internatowa ankieta została przeprowadzona w dniach 12-16 kwietnia br. Udział w niej wzięły 222 hotele ze wszystkich województw w Polsce.