Ogłoszenie wyników i publikacja zwycięskich zdjęć nastąpi na łamach październikowego numeru magazynu National Geographic Polska, który dostępny będzie w sprzedaży już od 1 października oraz na stronie www.national-geographic.pl