Informacje o Kanadzie

Powierzchnia Kanady wynosi 9 984 670 km² , co czyni z niej drugi co do wielkości kraj na świecie (po Rosji). Ten olbrzymi obszar zamieszkuje jednak stosunkowo niewielka populacja (nieco ponad 37 milionów ludzi). Kanada jest zatem jednym z najsłabiej zaludnionych państw świata. W zależności od źródła przeczytamy, że ok. 70-80% kanadyjskiej ziemi nie posiada stałych mieszkańców. Zupełnie inaczej jest w rejonach miejskich, gdzie w największych ośrodkach żyje łącznie 80% Kanadyjczyków.

Kanada to państwo federacyjne, podzielone na 10 prowincji i 3 terytoria. Za dwie najbardziej znane prowincje można uznać anglojęzyczne Ontario (gdzie znajduje się stolica kraju, Ottawa, oraz najludniejsze miasto – Toronto) i francuskojęzyczny Quebec. Pod względem ustroju politycznego Kanada jest monarchią konstytucyjną, z królową brytyjską jako głową państwa. Oficjalną walutę stanowi dolar kanadyjski (CAD), wart w przybliżeniu 2,90 PLN. 

Jak już zaznaczyliśmy, Kraj Klonowego Liścia cechuje niejednorodność językowa. Większość Kanadyjczyków (ok. 60%) za swój rodzimy język uznaje angielski, kolejna część (ok. 25%) – francuski, zaś pozostali mieszkańcy wskazują inne języki: chiński, włoski, niemiecki czy nawet inuktitut, tradycyjny język Inuitów (Eskimosów). Ziemia kanadyjska przez setki lat obserwowała konflikt pomiędzy obywatelami władającymi angielszczyzną i francuszczyzną, wydaje się jednak, że obecnie – w dobie promowanej przez rząd wielokulturowości – dawne niesnaski odchodzą powoli w zapomnienie.

A zatem: jaki język w Kanadzie zagwarantuje podróżnemu skuteczną komunikację? Większość mieszkańców rozumie dzisiaj oba języki urzędowe – angielski i francuski. Jeśli zaś znajdziemy się w dzielnicach zamieszkanych przez imigrantów (jak na przykład Chinatown w Toronto), znajomość mowy napływowej ludności będzie dla nas oczywiście dodatkowym ułatwieniem.