Hawaje: historia i kultura

Hawaje to jedyny stan należący do Stanów Zjednoczonych, który leży wyłącznie na wyspach - archipelagu o tej samej nazwie. Z każdej strony oblewa go Ocean Spokojny. Jak powstały Hawaje? To tereny pochodzenia wulkanicznego, które wypiętrzyły się z morza wskutek ruchów tektonicznych. W skład archipelagu wchodzi łącznie 137 wysp, a 7 spośród nich jest zamieszkane. Cała powierzchnia wysp pokryta jest górami, znajduje się tutaj także wiele czynnych wulkanów. Gdzie dokładnie są Hawaje? Znajdują się w północno - środkowej części Oceanu Spokojnego, zajmują terytorium około 28 313 km² i zamieszkuje je na stałe około 1 427 500 osób. Leżą w sporym oddaleniu od linii brzegowej reszty Stanów Zjednoczonych.

Klimat i ukształtowanie geologiczne Hawajów sprawiają, że na wyspach żyje wiele endemicznych gatunków roślin i zwierząt, w tym także zagrożonych wyginięciem. Choć hawajski klimat jest tropikalny, temperatury odczuwane na wyspach nie osiągają ekstremalnych wartości dzięki często wiejącym od morza wiatrom. Na wysokości ponad 4200 m n.p.m, na szczytach wulkanicznych, zdarzają się opady śniegu. Występuje pora sucha oraz pora deszczowa.

 

 

Historia zasiedlenia Hawajów rozpoczęła się prawdopodobnie około 300 n.e. Przez wiele setek lat nie docierali tutaj Europejczycy, a archipelag był odizolowany od reszty świata. Żyli tutaj polinezyjscy osadnicy, którzy przybyli z innych wysp. Na przestrzeni lat od starożytności zaludnienie Hawajów wzrastało. Pierwszy europejski odkrywca Hawajów to Brytyjczyk James Cook. To wydarzenie zapoczątkowało podróże Brytyjczyków na wyspy. Niestety, wraz z nimi na archipelag dotarły choroby, które zmniejszyły drastycznie liczbę ludności.

Od końca wieku XVIII do końca wieku XIX Hawaje były królestwem, następnie stały się republiką. Od roku 1959 Hawaje są jednym ze stanów USA. Przyłączenie odbyło się na drodze referendum. Pomimo politycznej zależności, USA wspiera kulturę hawajską i promuje jej odrębność. Stale rozwija się też turystyka, z której obecnie utrzymuje się bardzo wielu mieszkańców wysp. Wycieczka na Hawaje staje się ciekawym, ale już nie zaskakującym pomysłem na spędzenie urlopu.