- Wzgląd na inne osoby
Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innych.
- Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy
Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności,rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
- Wybór kierunku jazdy
Zjeżdżając z góry, dysponując większą możliwością wyboru trasy zjazdu, trzeba ustalić taki jego tor, by nie zagrażać jadącym przed nami.
- Wyprzedzanie
Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po lewej lub prawej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody.
- Przejazd przez skrzyżowanie tras
Narciarz zaczynając zjazd na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym zatrzymaniu się na stoku.
- Zatrzymanie się
Należy unikać zatrzymania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności.
Po upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.
- Podejście
Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności zejść zupełnie z trasy. Podobnie przy pieszym schodzeniu w dół.
- Przestrzeganie znaków narciarskich
Każdy narciarz winien stosować się do znaków ustawionych na trasach.
- Wypadki
W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, winien służyć poszkodowanemu pomocą.
- Stwierdzenie tożsamości
Każdy – obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy też świadek – muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.