Chicago: informacje podstawowe

Chicago jest trzecim po względem wielkości miastem w Stanach Zjednoczonych. Mieszka w nim około mln 2,7 mln ludności. W tej konkurencji prześcigają je jedynie Nowy Jork oraz Los Angeles. Miasto jest położone w północno-wschodniej części USA nad jeziorem Michigan, które co ciekawe również zajmuje trzecią lokatę pod względem wielkości w stosunku do pozostałych jezior należących do kompleksu pięciu Wielkich Jezior.

Chicago jest jednym z największych ośrodków handlowo-finansowym Stanów Zjednoczonych. To właśnie tutaj funkcjonują cztery giełdy, a także mieszczą się siedziby największych koncernów Boeinga, Playboya, General Electric czy Prudential.

To, co warto wiedzieć przed planowaną podróżą do Chicago to różnica czasu. Czas w Chicago różni się od polskiego o 6 godzin. Przykładowo, gdy w Warszawie jest godz. 22.00, w Chicago jest 16.00.

 

Chicago: krótka historia o początkach miasta

Historia powstawania Chicago pokazuje, że dynamiczny rozwój zarówno gospodarczy, jak i demograficzny jest wpisany w charakter tego miasta. Na początku XVIII wieku tereny dzisiejszego Chicago były zamieszkiwane wyłącznie przez Indian. W 1795 roku Stany Zjednoczone przejęły terytorium na mocy zawartego traktatu z pierwotnymi właścicielami. To był początek budowania Chicago. Pierwsze lata XIX wieku były okresem intensywnego osadnictwa.

Ważnym wydarzeniem dla historii miasta było otrzymanie prawa miasteczka w 1833 roku. Otrzymany status pozytywnie wpłynął na wizerunek i rozwój Chicago, o czym świadczy szybki przyrost ludności, która wzrosła po siedmiu latach z 350 osób do 4 tys. mieszkańców. Ważnym okresem dla miasta był przełom XIX i XX wieku. W tamtym okresie miasto rozrastało się bardzo gwałtownie za sprawą napływu ogromnej liczby imigrantów, co w rezultacie już w 1900 r. populacja mieszkańców Chicago liczyła 1,7 mln.