ROZDZIAŁ TRZECI: GORZKI WYWAR

Słowo ayahuasca pochodzi z języka Quechua, który jest drugim pod względem popularności języ-kiem we wschodniej części Amazonii (po hiszpańskim). Powstało w wyniku połączenia wyrazu aya (oznaczającego ciało, duszę albo zmarłych) z wyrazem wahska (oznaczającego sznur, lianę albo pną-cze) i jest tłumaczone na wiele sposobów, między innymi jako „pnącze duszy” albo „liana umarłych”. (...)

Wywar ayahuasca zazwyczaj przygotowuje się poprzez gotowanie pnącza Banisteriopsis caapi wraz z lśniącymi liśćmi rośliny z gatunku Psychotria viridis, która jest powszechnie znana jako chacruna. Czasami zamiast P. viridis używa się innej rośliny zawierającej DMT, a mianowicie Diplopterys ca-brerana, która jest również nazywana chaliponga. Pnącza B. caapi są poskręcane i mają kształt po-dwójnej helisy. Idealnie wpasowują się w chaotyczną florę lasu i służą wyjcom do przemieszczania się po koronach drzew. Młode liany dzielnie owijają się wokół starszych od siebie drzew. Sędziwe pnącza – często mające kilkaset lat – niekiedy ściskają na śmierć drzewo, które posłużyło im za pod-porę. Robią to w bardzo podobny sposób, w jaki pełzające pod nimi anakondy duszą swoje ofiary.

Psychoaktywne efekty wywoływane przez ayahuaskę cechują się zmianami w percepcji przestrzennej i zmysłowej. Pojawiają się po trzydziestu, maksymalnie czterdziestu pięciu minutach od zażycia i przeważnie towarzyszą im nudności. Dźwięki zaczynają rozbrzmiewać echem, odległości pomiędzy przedmiotami stają się wypaczone, a temperatura ciała ulega gwałtownym wahaniom. Przed otwartymi lub zamkniętymi oczami często pojawiają się złożone wzory geometryczne. Wielu ludzi przypomina sobie wspomnienia z odległej przeszłości, a niektórzy po prostu zasypiają.

„Wywar wywołuje silne efekty o charakterze afektywnym. W początkowej fazie działania ludzie często odczuwają strach, ale nieco później doświadczają zazwyczaj głębokiego spokoju, który przeważnie prowadzi do euforii, a także przemożnego poczucia samorealizacji i szczęścia”, pisze psycholog poznawczy i filozof Benny Shanon w swoim artykule pt. A Cognitive-Psychological Stu-dy of Ayahuasca z 1997 roku. (...)