06/2017

Spis treści:

  • Wprowadzenie - 3
  • Przypisy do ilustracji - 114
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY STAROŻYTNOŚĆ - 10
  • ROZDZIAŁ DRUGI OD ŚREDNIOWIECZA DO OŚWIECENIA - 38
  • ROZDZIAŁ TRZECI CZASY WSPÓŁCZESNE - 70