REKLAMA

09/2016

34 Wywiad | Pomiędzy para- a olimpiadą

Z Natalią Partyką rozmawia Julia Lachowicz

38 Wzrok do poprawki

W okulistyce trwa rewolucja. Ale nawet bez niej miliony ludzi za małe pieniądze mogłyby odzyskać wzrok.

David Dobbs

Zdjęcia Brent Stirton

62 Zobaczyć niewidzialne

Jak w życiu codziennym funkcjonują ludzie, którzy nie widzą? Kluczem do odnalezienia się w świecie jest trening i determinacja.

Tekst Katarzyna Kachel

68 Kanion Kolorado

Ogrom i piękno tego cudu natury w jednych wywołują zachwyty, w innych pokusę zrobienia na nim biznesu.

Tekst Kevin Fedarko 
Zdjęcia Pete McBride

86 Imperium królów Węży

Opowieść o niezwykłym okresie w cywilizacji Majów. 

Tekst Erik Vance 

Zdjęcia David Coventry

104 Moda na zabijanie

Futra po latach banicji wracają do łask świata mody. Dlaczego tak się dzieje i co to oznacza dla zwierząt?

Tekst Richard Conniff
Zdjęcia Paolo Marchetti

122 Z dziennika fotografa | Barwy mroku

Tekst i zdjęcia Przemysław Ziemacki