I tak np. zapora w Kariba na rzece Zambezi w Afryce utworzyła jeden z największych na świecie sztucznych zbiorników wodnych. Wprawdzie przed zalaniem doliny udzielono pomocy plemieniu Butangi w przeniesieniu się na inne tereny, ale większość zwierząt została zatopiona. Zakłócono w ten sposób równowagę ekologiczną tego obszaru.

Tekst: Małgorzata Sienkiewicz