Dowody na podobieństwo mowy pingwinów afrykańskich do tej ludzkiej znalazł zespół naukowców z Włoch. 

 

Badacze nagrali 590 “monologów” (znanych jako "godowe pieśni wystawowe") 28 dorosłych hodowlanych pingwinów. Były “wygłaszane” przez pojedyncze ptaki podczas sezonu godowego, w trzech różnych koloniach we włoskich ogrodach zoologicznych.

 

Badania wykazały, że sekwencje wokalne pingwinów zawierały trzy odrębne sylaby o różnej długości, przy czym najczęściej używano "słów" o najkrótszej długości, natomiast te najdłuższe sekwencje składały się z połączenia krótszych sylab.

 

Badacze stwierdzili, że to pokazuje, iż nieloty mają dwie wspólne cechy ludzkiej mowy – po pierwsze, najczęściej używane słowa są krótsze, a po drugie – im dłuższe zdanie (w przypadku pingwinów bardziej “wezwanie”), tym krótsze są dźwięki w nim zawarte. W artykule podsumowującym badania, który ukazał się w czasopiśmie "Biology Letters", stwierdzono, że te dwa prawa językowe, znane odpowiednio jako prawo Zipf'a i prawo Menzeratha-Altmanna, są wspólne dla większości języków ludzkich.

 

Pingwiny używają dostępnych dla nich sylab, aby mówić w najbardziej ekonomiczny sposób poprzez zarezerwowanie krótszych sylab dla najczęstszych wezwań. Nie po raz pierwszy stwierdzono, że pingwiny wykazują podobne cechy do ludzi – zaobserwowano również, że zawierają związki partnerskie z osobami tej samej płci.

 

Pingwiny afrykańskie pochodzą z wybrzeży Afryki Południowej i Namibii.

 

Katarzyna Mazur