Powód? Odkryłem, że jest to cudowna i niepowtarzalna  mieszanka natury Tybetu z naturą religii i tradycji tybetańskiej. Dlatego gorąco wspieram inicjatywę Mustang Art&Climb Expedition. Liczę, że wyniki tej wyprawy przybliżą nam nieznane relikty tej antycznej kultury. I będę czekał na wyniki wyprawy z niecierpliwością.„

Piotr Pustelnik

Mustang. Wyprawa życia. Start: 2 kwietnia, by 3 dni później stanąć u wrót doliny rzeki Kali Gandaki i wejść do Królestwa Lo. Do Mustangu.

Celem Mustang Art&Climb Expedition jest zebranie materiału o charakterze naukowo-dokumentacyjnym  z jedynego tak dobrze zachowanego obszaru dawnego Tybetu. W wyprawie uczestniczą Eliza Kugler, Paula Rettinger-Wietoszko, Krzysztof Gutteter i Piotr Mila.
Obok wielu bezcennych i degradowanych przez cywilizację zabytków na terenie Mustangu znajdują się miejsca nieodkryte - to setki grot wykutych w górskich zboczach, z których część zdobiona jest unikalnymi polichromiami. Groty były używane jako domy, pustelnie, miejsca pochówku i odosobnień medytacyjnych zarówno dla buddystów, jak i dla praktykujących starą religie bon. Do dnia dzisiejszego odkryto tylko część z grot ze względu na trudny dostęp wymagający wysokich umiejętności wspinaczkowych.
Celem ekspedycji jest m.in., analiza już odkrytych grot oraz rekonesans dotyczący eksploracji nieodkrytych dotąd, położonych w skrajnie niedostępnych miejscach, zabytków kultury tybetańskiej Górnego Mustangu.

Co tam odnajdziemy? Czy uda się dotrzeć do nieodkrytych miejsc? To co uda się opisać, sfotografować i sfilmować - tym będziemy się dzielić z Wami. Najczęściej jak to będzie możliwe. Pierwszy przystanek Ruszyliśmy z zimnej, wilgotnej Warszawy. Potem były przystanki w Dubaju i Delhi. Teraz Kathmandu. Kakofonia klaksonów, zapach przypraw, gwar, zwariowana krzątanina, słodka jak ulepek herbata z mlekiem. Ciepło (pozdrowienia dla wszystkich pod śniegiem). Pierwsze spotkanie z Szerpą, studiowanie map, zaznaczanie szczegółów. Jutro ruszamy na północ. Na bieżąco śledź wyprawę na blogu Mustang2013