Konferencja „Wisła XXIw. Szanse i zagrożenia 2010-2015” zorganizowana została przez Fundację Marka Kamińskiego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz partnerami komercyjnymi, instytucjonalnymi i medialnymi. Była jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych Wiśle w ostatnich latach. Około 200 reprezentantów różnych środowisk związanych z królową polskich rzek, miało możliwość zapoznać się ze stanowiskiem osób patrzących na Wisłę z odmiennej perspektywy. Ta wymiana doświadczeń, która drugiego dnia konferencji miała formę warsztatów, przyczyniła się do wypracowania konkretnych propozycji działań w celu przywrócenia Wisły Polsce.

Przed konferencją zadaliśmy prelegentom pytanie „Jaka ma być Twoja Wisła?”. Teraz wiemy, że pytanie powinno brzmieć „Jaka ma być Nasza Wisła?”. Królowa polskich rzek wymaga wspólnego działania różnych środowisk, którego efektywność zależy od stworzenia master planu w oparciu o istniejące zasoby – natury, kultury oraz wiedzy. – tymi słowami Anna Miazga, liderka projektu z Fundacji Marka Kamińskiego, podsumowała spotkanie. Współpracę na rzecz Wisły uczestnicy konferencji zadeklarowali również poprzez złożenie podpisu pod listem intencyjnym. Tym samym zgodzili się „godnie służyć Wiśle jak naszej Matce Naturze”, „chronić ją przez zanieczyszczeniami, źle przygotowanymi inwestycjami”, „wspierać inicjatywy społeczne” oraz „dzielić się swoimi pomysłami”.  

To właśnie ten list wraz z podsumowaniem konferencji zostanie przesłany do najważniejszych decydentów państwowych przez Fundację Marka Kamińskiego, co zadeklarował Marek Kamiński. W czasie konferencji pojawiło się wiele ciekawych i możliwych do zrealizowania projektów na rzecz Wisły. Fundacja nie będzie w stanie ich wszystkich zrealizować. Nawet byśmy tego nie chcieli – liczymy na to, że inne organizacje skorzystają z wypracowanych pomysłów i wspólnie będziemy działać na rzecz Wisły. – powiedział podróżnik.

Od barek mieszkalnych po ścieżki przyrodnicze

Celem konferencji „Wisła XXIw.” było stworzenie konkretnych narzędzi do wykorzystania przy zmienianiu Wisły w rzekę, która łączy Polskę i Polaków oraz jest znaną narodową polską marką. Wisła została porównana przez Adama Mikołajczyka z Best Place do bukietu kwiatów – różnorodnych i pięknych, choć nieuporządkowanych i równorzędnych. Prof. Witold Orłowski podkreślił, że mamy wiele – mamy Wisłę, ale trzeba wykorzystać jej potencjał. Trend ekologiczny oraz wzrost znaczenia przemysłu „czasu wolnego” determinuje rozwój terenów nadwiślańskich w oparciu o turystykę i rekreację, do których należy dostosować rolnictwo i przemysł tradycyjny. Ten rozwój powinien następować poprzez zwrócenie miast ku wodzie za pomocą wyjątkowej architektury, jak uważa dr Lucyna Nyka z Politechniki Gdańskiej, wpierana przez znanego projektanta Janusza Kaniewskiego. Aby móc jednak to zrealizować trzeba jednak zapobiec powodziom, takim jak tegoroczna. Prof. dr hab. Zygmunt Babiński z Uniwersytetu w Bydgoszczy podkreślił, iż regulacja nie musi być sprzeczna z ideą zachowania naturalnego charakteru rzeki. Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, że markę Wisły trzeba budować w oparciu o jej unikatowy potencjał przyrodniczy i informować o nim poprzez tworzenie ścieżek przyrodniczych i krajobrazowych, tras rowerowych, pieszych i kajakowych.    

Informacja i edukacja

Wielokrotnie została również podkreślona potrzeba stworzenia jednego źródła informacji na temat Wisły – na temat przyrody, ekologii, turystyki, kultury i historii terenów nadwiślańskich. Powinien być to wortal internetowy, który prezentowałby syntetyczny obraz Wisły, pokazujący ją z różnych perspektyw, ale obiektywnie. Ten wniosek potwierdza słuszność działań Fundacji Marka Kamińskiego, która taki wortal właśnie tworzy. Strona www.szlakwisly.pl ma stanowić takie kompleksowe źródło informacji o Wiśle. Ma być interaktywnym przewodnikiem po Wiśle, stale aktualizowanym i wzbogacanym o nowe użyteczne informacje zarówno dla laika, jak i eksperta.

Poza informacją mocno podkreślana podczas konferencji była potrzeba edukacji na temat Wisły. Uczestnicy warsztatu „Edukacja i ekologia” zaproponowali m.in. stworzenie narodowego programu „Rok Wisły” oraz włączenie tematyki wiślanej do programów szkolnych na wszystkich szczeblach edukacji.

To tylko niektóre z propozycji, które padły podczas konferencji „Wisła XXI w.”. Pomysłów jest naprawdę dużo, podobnie jak osób zaangażowanych w działania na rzecz Wisły. Okazało się, że chcą oni współpracować, brakuje tylko koordynacji tej kooperacji. Jak podkreślił Marek Kamiński: Nie widziałem żebyśmy byli podzieleni. Wszyscy chcemy pracować na rzecz Wisły, brakuje nam tylko master planu oraz źródeł informacji na temat istniejących zasobów. Fundacja będzie dążyć do stworzenia koncepcji takiego planu, ale bez pomocy innych z pewnością nie będziemy mogli tego osiągnąć. Dlatego liczymy na współpracę.

Pełne wnioski i podsumowanie konferencji będzie dostępne na stronie www.konferencja-wisla.pl oraz www.kaminski.pl w przyszłym tygodniu.

Fundacja Marka Kamińskiego serdecznie dziękuje wszystkim partnerom, patronom i uczestnikom  za pomoc i zaangażowanie w czasie konferencji “Wisła XXIw. Szanse i zagrożenia 2010-2015.”