Na jego pokładzie dwójka Polaków – Maja Ważniewicz z pilotem sportowym Dawidem Sobieszkiem – wyruszy pod koniec kwietnia na Czarny Ląd. Zamierzają pokonać 10 tys. km dzielących Warszawę od Republiki Południowej Afryki. Nie chodzi tu wyłącznie o wyczyn sportowy. Ich lot nad Afryką ma być połączony z promocją Kampanii Wodnej prowadzonej przez Polską Akcję Humanitarną i ze zbiórką pieniędzy na budowę studni w Sudanie Południowym. W Dżubie, która jest stolicą tego najmłodszego na świecie państwa, zaplanowany jest dłuższy przystanek. Maja Ważniewicz odwiedzi tamtejszą bazę PAH i zapozna się z jej działalnością. Lot ma się zakończyć w połowie maja. Więcej informacji na stronie: www.skyfl eetaviation.com