Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology's (MIT) Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory stworzyli system pozwalający analizować odbicia fal radiowych od ludzkiego ciała oraz innych obiektów i na tej podstawie identyfikować poszczególne osoby. Technologia pozwala „widzieć” nawet przez ściany.
 

Na podstawie wysokości ciała i jego budowy udawało się rozróżnić 15 osób z dokładnością sięgającą 90 proc. Twórcy technologii twierdzą, że można by ją zastosować do monitorowania starszych osób w domach opieki bez korzystania z naruszających prywatność kamer. W ten sposób dałoby się na przykład dostrzec upadek pensjonariusza i szybko udzielić mu pomocy. Inny pomysł to urządzenia klimatyzacyjne czy telewizory rozpoznające konkretną osobę i dostosowujące działanie do jej upodobań.


Źródło: PAP