Kolejne badania dowodzą, jak bardzo szkodliwy dla ludzi jest smog. Zanieczyszczone powietrze negatywnie wpływa nie tylko na drogi oddechowe, ale również na samopoczucie, a u kobiet może zaburzać cykl miesiączkowy. Mimo wielu akcji edukacyjnych ludzie na całym świecie wciąż się trują. Dlatego też Światowa Organizacja Zdrowia pierwszy raz od 16 lat zaostrzyła wytyczne dotyczące jakości powietrza.

WHO wprowadza zmiany

Zmiany dotyczą poziomu stężenia cząstek stałych PM 2.5, ozonu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i tlenku węgla. Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to według WHO główne cele, nad jakimi powinny pracować państwa na całym świecie. Najbliższą okazją do przedyskutowania nowych strategii i działań będzie konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow w listopadzie tego roku. Obecnie tylko jedno państwo realizuje założenia z 2015 r.

Zgodnie z nowymi limitami średnie roczne stężenie PM 2.5 nie powinno przekraczać 5 mikrogramów na metr sześcienny – czyli dwukrotnie mniej niż do tej pory. Naukowcy ustalili, że długotrwała ekspozycja nawet na tak niskie stężenie nadal może wywoływać choroby serca i płuc czy udary mózgu. Ogłaszając zmiany w zapisie o jakości powietrza, specjaliści z WHO podkreślili, że prawie 80 proc. zgonów związanych cząstkami stałymi można uniknąć, zmniejszając poziom zanieczyszczeń.

Pochodzenie PM ma dwa źródła: naturalne (składnik popiołu wulkanicznego) i od działalności człowieka – głównie spalanie paliw w gospodarstwach domowych, przemyśle czy rolnictwie.

Najbardziej zanieczyszczony kraj na świecie

Z danych WHO wynika, że w 2019 r. 90 proc. ludzi na świecie oddychało niezdrowym powietrzem (zgodnie z wytycznymi sprzed 16 lat). W niektórych krajach – przykładowo w Indiach – nadal obowiązują jednak niższe normy. Gdyby zastosować zaostrzone zapisy, niemal całe państwo uznano by za strefę zanieczyszczoną

Indie już teraz są uważane za najbardziej zanieczyszczony kraj na świecie. 40 proc. populacji zamieszkuje równiny na północy kraju, gdzie stężenie szkodliwych cząsteczek powietrza jest najwyższe. Szacuje się, że z tego właśnie powodu średnia długość życia Hindusów zmaleje o około 2 lata. Niestety różnice w narażeniu na zanieczyszczone powietrze stale się pogłębiają. Problem ten najbardziej dotyczy krajów o niskich dochodach, które doświadczają intensywnego rozwoju gospodarczego i wielkoskalowej urbanizacji.

Eksperci przekonują, że ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez zmniejszenie paliw kopalnych będzie miało podwójne korzyści – nie tylko poprawi stan zdrowia publicznego, ale też spowolni globalne opóźnienie.