Prawdopodobnie nigdy nie dojdziemy do sytuacji, w której będziemy mogli powiedzieć, że wiemy już wszystko. Nauka każdego dnia dostarcza nam dowodów, że nawet jeśli wiemy coraz więcej, to i tak pozostaje jeszcze wiele do odkrycia.

Szczególnie wyraźnie pokazują to badania nad dnem morskim i ziemską florą. To, że wszystkie gatunki drzew nie zostały jeszcze zbadane i skatalogowane wiedzieliśmy od dawna. Dopiero ostatnie prace naukowców pokazały jednak, jak wiele jeszcze jest do odkrycia.

Ponad 9 tysięcy gatunków drzew, których nigdy nie udokumentowano

W najnowsze badania dotyczące bioróżnorodności lasów zaangażowanych było ponad 100 naukowców z całego świata – w tym również z Polski. Prace trwały trzy lata. Ich efektem jest oszacowanie, że na Ziemi znajdują się w sumie ok. 73 tysiące gatunków drzew, a 9200 z nich nigdy nie zostało odkrytych ani sklasyfikowanych.

Według naukowców większość z nieodkrytych gatunków drzew znajduje się w tropikach. Praca naukowa na ten temat pojawiła się na łamach czasopisma „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Żmudna i bardzo trudna praca badawcza globalnego zespołu dendrologów

W badaniach połączono dwa olbrzymie zestawy danych: Global Forest Biodiversity Initiative oraz TREECHANGE. Badacze oceniali drzewostan i zajmowali się skrupulatną obserwacją. Uczeni w celu oszacowania ostatecznej wartości wykorzystali metodę ekstrapolacji. Polega ona na przewidywaniu przebiegu zjawiska w warunkach nieznanych, na podstawie znajomości analogicznego zjawiska w znanych warunkach.

Uczeni przyznają, że była to bardzo trudna i żmudna praca. Policzenie wszystkich drzew świata było nie lada wyzwaniem. – Policzenie wszystkich gatunków drzew na świecie przypomina dopasowywanie olbrzymiej układanki, której elementy są rozsiane po całym świecie – mówi ekolog Jinjing Liang, który był zaangażowany w badania.

Największa bioróżnorodność drzew występuje w Ameryce Południowej

Okazuje się, że Ameryka Południowa jest najbardziej bioróżnorodna. Na tym kontynencie występuje nawet 43% wszystkich gatunków drzew. W Eurazji jest ich 22%, w Afryce 16%, Ameryce Północnej 15%, natomiast w Oceanii 11%. W samej Amazonii może być nawet 6 tysięcy endemicznych gatunków, których wcześniej nie odkryto.

Większość drzew na całym świecie, które nie są znane nauce, to bardzo rzadkie gatunki, które mogą występować na małych obszarach geograficznych. Naukowcy twierdzą jednak, że wynik analizy może być niedoszacowany.

Drew Kerkhoff, biolog z Kenyon College, który nie był zaangażowany w badania twierdzi, że wskutek ludzkiej działalności i masowej wycinki drzew, niektóre niezbadane gatunki możemy bezpowrotnie utracić. Dlatego najnowsze badania są tak ważne. Pomogą nam w lepszej ochronie lasów i bioróżnorodności.

Źródło: PNAS