Kłusownictwo, niszczenie siedlisk, zmiany klimatu – to tylko niektóre przyczyny wymierania gatunków. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody publikuje listę organizmów zagrożonych wyginięciem. Po raz pierwszy ukazała się w 1963 roku. Od tamtej pory na listę trafiło prawie 60 tys. gatunków, z czego aż 20 tys. jest zagrożonych wyginięciem. Główna przyczyną wymierania jest działalność człowieka.

1. Wymarłe gatunki zwierząt: Koń Przewalskiego

Gatunek uznano za wymarły na wolności. Ostatnie dzikie konie widziano w Mongolii w 1969 roku. Od 1990 r. trwa próba reintrodukcji na terenach Mongolii, Chin, Kazachstanu i Ukrainy.

2. Wymarłe gatunki zwierząt: Tchórz czarnołapy

Tchórz czarnołapy zamieszkiwał tereny Ameryki Północnej. Od 1965 był uznawany za gatunek zagrożony, a od 1996 wpisany został do księgi jako gatunek wymarły na wolności. Jednym z powodów tragicznego losu tchórza był odstrzał piesków preriowych, na które polował. W przypadku tego ssaka również podjęto próbę reintrodukcji. W 2006 roku w Wyoming udało się odbudować ich populację do 223 osobników w 2006 roku.

3. Wymarłe gatunki zwierząt: Oryks szablorogi

Antylopa doskonale przystosowana do życia w trudnych warunkach. Co zatem sprawiło, że gatunek jest obecnie wymarły na wolności? Człowiek. Myśliwi chętnie polowali na oryksy ze względu na ich długie szablaste rogi.

4. Wymarłe gatunki zwierząt: Gołąb wędrowny

Ptaki zamieszkiwały wschodnie i centralne tereny Kanady i Stanów Zjednoczonych. Ich naturalnym środowiskiem były lasy mieszane. Głównymi przyczynami wymarcia były wycinka lasów, polowania i pomór rzekomy drobiu.

5. Wymarłe gatunki zwierząt: Wrona ogorzała

Wymarły gatunek rdzennie hawajskiego ptaka. Kruki zamieszkiwały lasy na wysokości od 900 do 1800 m n.p.m. Gatunek jest znany z posługiwania się narzędziami. We wrześniu 2016 roku w magazynie Nature ukazał się artykuł dotyczący sposobu pozyskiwania przez nie pokarmu. Dorosłe osobniki często wyciągają pożywienie np. z otworów w drewnie za pomocą patyków.

Dwójkę ostatnich znanych przedstawicieli tego gatunku widziano w czerwcu 2002 roku.  Mimo że mała grupa wron hodowana jest w specjalnych ośrodkach, próby reintrodukcji ptaka nie powiodły się ze względu na drapieżnictwo myszołowa hawajskiego.

6. Wymarłe gatunki zwierząt: Tarpan

To wymarły gatunek dzikiego konia zamieszkujący niegdyś leśne tereny Europy. Najdłużej na wolności przetrwały na stepach Ukrainy. Ostatni przedstawiciele tego gatunku z terenów polskich zamieszkiwały Puszczę Białowieską. Zostały odłowione i umieszczone w zwierzyńcu hrabiów Zamoyskich.

7. Wymarłe gatunki zwierząt: Wilkowór tasmański

Wymarły gatunek ssaka z rodziny wilkoworowatych. Największy drapieżny torbacz czasów współczesnych. Występował na terenach Australii i Nowej Gwinei. Wymieranie tego gatunku zaczęło się w momencie przybycia do Australii Europejczyków. Przybysze zaczęli tępić te zwierzęta, ponieważ uznali je za szkodliwe. Ostatni znany osobnik padł w 1936 roku w zoo w Horbat.

Jakie gatunki zwierząt wyginęły?

Organizmy w czerwonej księdze gatunków zagrożonych podzielone są na 7 kategorii w zależność od stopnia zagrożenia wyginięciem. W naszej galerii publikujemy zdjęcia tych, których już nigdy nie zobaczymy oraz wymarłych w stanie dzikim, co oznacza, że przetrwały tylko w hodowlach lub ogrodach zoologicznych. Jest to jednak tylko niewielki odsetek zwierząt, które wyginęły w głównej mierze na skutek działalności człowieka

Przypomnijmy, że według raportu WWF z 2020 roku, w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat liczebność dzikich zwierząt zmniejszyła się o 68 procent. Najgorzej sytuacja wygląda w Ameryce Łacińskiej, gdzie wystąpił spadek o 94%. Dużo mniejszy spadek (24%) zanotowały wówczas Europa i Azja Środkowa. – Tegoroczny wskaźnik LPI (Living Planet Report) objął niemal 21 000 populacji i ponad 4000 gatunków kręgowców między 1970 a 2016 rokiem. Diagnoza? W skali globalnej średnia liczebność populacji ssaków, ptaków, płazów, gadów i ryb zmniejszyła się o 68% – donosili przedstawiciele WWF w raporcie Living Planet Report 2020.