Pracownik budowlany, który odnalazł miecz, pracował na tym terenie przez ostatnie 15 lat przy osuszaniu bagna. Z wyjątkiem rękojeści broń zachowała się w świetnym stanie, została przekazana do Muzeum Stanisława Staszica. 
 

Bartłomiej Bartecki, dyrektor placówki, mówi, że to zabytek unikalny jeśli chodzi o ten region, jednak w XIV wieku była to dość popularna broń wśród rycerzy.
 

Od 1366 teren ten należał do Królestwa Polskiego, w Hrubieszowie powstał zamek. Dokładnej lokalizacji torfowiska nie podano z obawy przez złodziejami. Po analizie wagi, rodzaju i innych cech miecza pojawia się następne wyzwanie - ustalenie nazwiska właściciela. Udało się rozpoznać znak równoramiennego krzyża na gardzie, prawdopodobnie znak wykonującego miecz kowala. W czasie swojej świetności żelazo rękojeści pokryto drewnem, kością i rogiem. Analiza broni odbywa się w Warszawie, po zbadaniu miecz wróci do Hrubieszowa, gdzie będziemy mogli go prawdopodobnie oglądać już od września.
 

Źródło: National Geographic News