Doskonałym przykładem jest zniszczona pożarem sprzed kilku lat, słynna paryska katedra Notre Dame. Przy pomocy skanowania laserowego zespół ekspertów stworzył jej wierny trójwymiarowy, cyfrowy model. Ta rekonstrukcja, początkowo przeprowadzona jedynie na dyskach komputerów, jest niezwykle pomocna dla  ekspertów którzy zajmują się faktyczną odbudową i obejmuje znacznie więcej niż tylko odwzorowanie kształtu budynku w najdrobniejszych szczegółach.

Modelowanie 3D na pomoc Notre Dame

Model 3D zawiera też szczegółowe dane dotyczące składu chemicznego materiału budulcowego katedry, fizyczne parametry budowli takie jak ciężar poszczególnych elementów czy naprężenia występujące w całej konstrukcji. Oprócz tego, cyfrowy model jest też pełen uwag dotyczących historii budowli, danych na temat gruntu na którym stoi wraz z wynikami badań archeologicznych oraz wszelkich innych informacji z dziedziny architektury i inżynierii niezbędnych do jak najlepszego odbudowania Notre Dame po pożarze. O tym, jak wysoki jest stopień dokładności tego modelu świadczy to, iż każdy z kawałków drewna tworzących sklepienie, które spłonęło jest również szczegółowo opisany i skatalogowany.  

Cyfrowe dziedzictwo

Wszystkim zajmuje się organizacja pozarządowa o nazwie CyArk.  Działa ona w obszarze tzw. „dziedzictwa cyfrowego”. Jej działalność polega na skanowaniu i katalogowaniu danych cyfrowych dotyczących najcenniejszych pod względem historycznym i kulturowym miejsc na świecie. Jej przewodniczący, informatyk John Ristevski, opisuje działanie wykorzystywanej w tym procesie technologii LIDAR (to skrót od Light Detection and Ranging, co można przetłumaczyć jako „wykrywanie i skalowanie fotometryczne”): „Pozwala nam ona na bardzo dużą dokładność. W przeciwieństwie do fotogrametrii (która jest procesem polegającym na pozyskiwaniu informacji na temat terenu na podst. zdjęć), LIDAR zapewnia uzyskanie wspaniałych tekstur i pięknej geometrii, w procesie modelowania".

Od chwili swojego powstania CyArk przechowuje kopie danych zawierających informacje na temat każdego zeskanowanego miejsca w specjalnym, podziemnym bunkrze, głęboko pod ziemią, służącym za swoisty sejf dla serwerów i dysków, dla różnych instytucji. To daje pojęcie o tym, jak poważnie ta organizacja traktuje swoje zadanie. W 2018 roku CyArk zaczęła również udostępniać swoje zbiory danych za darmo w Internecie w oparciu o licencję Creative Commons, co pozwala na korzystanie z nich każdemu chętnemu.

 

Od Wyspy Wielkanocnej do Mjanmy

Misją CyArk oprócz pomocy w zachowaniu najcenniejszych światowych zabytków w jak najlepszym stanie jest też szkolenie specjalistów zajmujących się zabytkami na całym świecie. Na początku 2020 roku np. Ristevski i razem ze swoimi pracownikami przeprowadził szkolenia dla pracowników troszczących się o słynne posągi na Rapa Nui, czyli na Wyspie Wielkanocnej. Wielkie posągi są wystawione na ciągłe działanie silnych pacyficznych wiatrów i soli pochodzącej z oceanu. CyArk wykonała tam zestaw trójwymiarowych modeli, które posłużą jako nieocenione źródło informacji o procesie starzenia się i erozji każdego z ogromnych kamiennych posągów znajdujących się na wyspie. Innym z miejsc, które odwiedził Ristevski ze swoim zespołem z CyArk jest Mjanma czyli dawna Birma. Przeprowadzono tam skanowanie wielkich świątyń Bagan zbudowanych z kamienia. Dane zebrane przy tej okazji okazały się nieocenione, gdy w to miejsce nawiedziło potężne trzęsienie ziemi w 2016 roku. Dzięki trójwymiarowym modelom, tamtejsi konserwatorzy byli w stanie szczegółowo ocenić powstałe zniszczenia i zaplanować proces odbudowy, co byłoby bardzo utrudnione, jeśli w ogóle nie niemożliwe bez pomocy CyArk.