Na tych zdjęciach znajdziecie miejsca, w których Markow mieszkał i pracował. W dzieciństwie mieszkał w przemysłowym regionie Moskwy, jako dorosły człowiek zajął się dziennikarstwem, był pracownikiem socjalnym, wolontariuszem w szkole dla dzieci z niepełnosprawnością umyslową, a nawet nauczycielem w malutkiej wiosce Fedkowo. Z jego ogromnej kolekcji zdjęć, które zebrał w projekcie #Draft wybraliśmy 30 – po pięć z każdego rozdziału jego opowieści o Rosji. Markow za swoje zdjęcia był nagradzany nagrodami Grand Prix “Silver Camera” oraz PhotoPhilanthropy Activist Awards, otrzymał także grant Getty Images Instagram Grant.

Fot. Dmitrij Markow