Okrąża Antarktydę, przerzucając przy tym kolosalne ilości wody w strefie silnych sztormów i gwałtownych zmian pogody. Nie ułatwia to zadania badaczom, opierają się więc na pomiarach wykonywanych przez zautomatyzowane pływaki oraz statki badawcze. Konstrukcja Jeana-Louisa Étienne’a jest odpowiedzią na wymagania antarktycznych warunków. Wyholowanie tego badawczego masztu planowane jest na 2015 r., a jego sternikiem będzie okołobiegunowy prąd. Istotnym elementem konstrukcji Etienne’a jest platforma umiejscowiona niemal 25 m nad powierzchnią wody. Umożliwi ona naukowcom całoroczną, nieprzerwaną obserwację wzajemnych oddziaływań powietrza i wody, jej zasolenia, temperatury oraz prądów, pozwoli też poszerzyć wiedzę na temat obszarów żerowania wielorybów.