Ustalono, że został on pochowany w archikatedrze we Fromborku przy ołtarzu św. Andrzeja – obecnie św. Krzyża. Gdy w czasie badań archeologicznych we fromborskiej katedrze, w 2005 r., natrafiono na przypuszczalne szczątki astronoma, nie było  stuprocentowej pewności, mimo, że wizerunek stworzony na podstawie wydobytej czaszki, przypominał podobizny Kopernika na znanych obrazach i rycinach. Dopiero badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Uppsali wykazały niezbicie, że DNA uzyskane z włosa, odkrytego w jednej z ksiąg należących do Kopernika jest identyczne jak to, pobrane za znalezionej przy ołtarzu czaszki.

Tekst: Agnieszka Budo